ADHD

Algemeen

ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder) is een aandachtstekortstoornis, al dan niet met hyperactiviteit. Met kinderen en jeugdigen wordt bedoeld tot en met 18 jaar. Ouders en kinderen komen al dan niet op advies van school met de vraag of er sprake is van ADHD. Deze werkafspraak wil de verwijzingen voor de diagnostiek naar ADHD stroomlijnen en geeft de belangrijkste regionale mogelijkheden weer. In samenspraak met GGz Centraal Fornhese Amersfoort, jeugdgezondheidszorg Eemland en huisartsen is deze werkafspraak tot stand gekomen.

Aandachtspunten

In de anamnese wordt nagegaan of en hoe vaak er sprake is van één van beide of een combinatie van kenmerken (DSM-IV):

  • Aandachtstekort (o.a. concentratieproblemen)
  • Hyperactiviteit-impulsiviteit

Beperkingen doorgaans in meer dan 1 milieu (thuis, school en/of vrije tijd). Begin voor het 7e levensjaar, bestaat langer dan 6 maanden en niet uitsluitend in het beloop van een andere psychiatrische stoornis.

Comorbiditeit

Vaak gaat ADHD samen met andere problemen zoals:

  • Oppositioneel opstandige gedragsstoornis
  • Angst en depressie
  • Leerstoornis: dyslexie, dyscalculie
  • Motorische ontwikkelingsachterstand

Huisarts, JGZ-arts

  • Diept in de anamnese de bovenstaande kenmerken van het gedrag uit; de frequentie van optreden van het gedrag en de aanwezigheid van dergelijk gedrag bij andere familieleden.
  • Vraagt waar nodig informatie op van school, jeugdgezondheidszorg.
  • Besteedt aandacht aan andere somatische aspecten o.a. visus, gehoor, groei. Als hulpmiddel kan de verkorte Conners Scorelijst gebruikt worden.

JGZ-arts

Overlegt met en verwijst via de huisarts en stuurt relevante informatie mee.

Huisarts

Verwijst via Zorgdomein.
Vermelden: anamnese, onderzoek, relevante voorgeschiedenis en elders verricht psycho-diagnostisch onderzoek. Eventueel ingevulde verkorte Conners scorelijst met interpretatie. In de anamnese wordt nagegaan of en hoe vaak er sprake is van één van beide of een combinatie van kenmerken (DSM-IV).

GGz Centraal Fornhese Amersfoort

Brief bij voorkeur via Zorgdomein, indien niet aangesloten op Zorgdomein, gebruik dan het verwijsformulier van de website.
Patiënt krijgt de afspraak thuisgestuurd.
Wachttijd: enkele weken tot 4 maanden (zie website)
Duur diagnostiek: 1 dag tot 2 maanden (afhankelijk van vraag enkelvoudige of complexe ADHD).
Brief naar huisarts: binnen 2 weken na afronden diagnostiek.

Er zijn binnen de regio meerdere lokaties.

Telefoon: 033-4609500
Fax: 033-4609513
www.ggzcentraal.nl
 

ELEOS

Brief via Zorgdomein.
Ouder belt na (09.00 -11.30 u.)
Patiënt krijgt de afspraak thuisgestuurd
Wachttijd: ongeveer zes weken (zie website)
Brief naar huisarts: binnen drie weken bericht

Tel:  088-8920040
Fax: 088-892004
www.eleos.nl

Conners scorelijst

Bron en samenstellers

Bron: CBO multidisciplinaire richtlijn ADHD 2005 diagnostiek en behandeling Kinderen en jeugdigen
Deze werkafspraak is samengesteld door: P.H.G. Hogeman, H.S.R. Witte, H. Groeneveld, J. van Straten, J.C. Kroesen, H.D. van Leeuwen, J. van Bon, L.J. Meijer

 

Versie: Augustus 2018