Afwijkende cervixcytologie

Algemeen

Patiënten met afwijkende cervixcytologie worden verwezen naar de CIN poli.

Verwijsvoorwaarden

Verwijscriteria:

SPOED PAP 4 en 5: de dienstdoende gynaecoloog bellen. Patiënte wordt dan direct gezien.

Huisarts

Diagnostiek: uitstrijkje.

Verwijst via Zorgdomein; in brief wordt vermeld:

  • Anamnese: contactbloedingen, cyclusafwijkingen. Indien niet in het kader van het BVO, reden van afnemen cytologie.
  • Onderzoek: afwijkende portio?
  • Voorgeschiedenis (gyn) en co-morbiditeit
  • Overgevoeligheid/allergieën
  • Medicatie
  • KOPAC uitslag

Patiƫnt

  • De poli neemt  telefonisch contact op met patiënte.
  • Bij geen gehoor wordt alleen een brief gestuurd.
  • Patiënte krijgt een afspraakbevestiging en informatie over afwijkende uitstrijkjes en het CIN spreekuur. Tevens ontvangt zij in de informatie een link naar een online voorlichtingsfilm.
  • Planning van de afspraak is afhankelijk van de ernst van het afwijkende uitstrijkje, waarbij gestreefd wordt naar 1 week voor PAP 4-5 en maximaal 4 weken voor PAP 2.

Gynaecoloog

Stuurt binnen twee weken na de behandeling een brief aan de huisarts.

Bron

Bron: Richtlijnen Pathologie Meander MC januari 1999/werkwijze CIN-poli regio Eemland
Procedureafspraak GYNAECOLOGIE | UITSTRIJKJE
Geactualiseerde NHG-Praktijkhandleiding Baarmoederhalskanker: Bevolkingsonderzoek en diagnostiek augustus 2016
In augustus 2018 herzien volgens de richtlijn cervixcytologie 2016

Versie: augustus 2018