Algemeen - GGZ

Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg

De GGz is als volgt ingedeeld:


 
In de rol van poortwachter krijgt de huisarts met regelgeving te maken die ook nog eens met enige regelmaat verandert. Aarzel dus niet om laagdrempelig contact te zoeken met de professionals van Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg als u inhoudelijke vragen heeft of vragen over de werkwijze. Dat kan via overleg met triagisten/spreekuurhouders en door consulten aan te vragen.
 

Afwegingen bij al dan niet verwijzen

Kijk onder de werkafspraak 'Verwijshulp Zuyderland GGZ' voor een verwijskaart die u ondersteuning kan bieden bij uw afwegingen bij het eventueel verwijzen. 

Aanmelden

  • ZorgDomein: let op dat u de relevante GGz-geschiedenis (einde intake/afsluitbrieven van eerdere GGz-behandeling) uploadt binnen ZorgDomein. Dit verkort de doorlooptijd aanzienlijk!
  • Per post, onder vermelding van de vermoedelijke psychiatrische diagnose, keuze tussen Specialistische GGz en Generalistische Basis GGz en AGB code, regie behandelaar, handtekening en naam huisarts en alle andere gegevens die nodig zijn om de patiënt te kunnen inschrijven zoals het BSN-nummer en waar de patiënt verzekerd is.

Intercollegiaal consult Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg

U kunt op drie manieren Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg consulteren voor advies inzake een cliënt:

  • E-mailconsult
  • Telefonisch consult
  • Eenmalig  face-to-face contact

De toelichting en het stroomdiagram zijn te vinden in de werkafspraak 'Intercollegiaal consult Zuyderland GGZ'.
Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg gaat in op alle consultaanvragen van huisartsen uit de regio Westelijke Mijnstreek. 

Gecontracteerde partners
Meditta heeft op het virtueel buroblad een overzicht staan van alle gecontracteerde partners.

Verwijzen tussen GGz instellingen

Een regiebehandelaar van een specialistische GGz-instelling patiënten verwijzen naar de Generalistische Basis GGz en vice versa, zonder nieuwe verwijsbrief van de huisarts. De huisarts wordt hier binnen 10 werkdagen van op de hoogte gebracht middels een schrijven waarin wordt beargumenteerd waarom voor die verwijzing is gekozen.
Ook verwijzen tussen Specialistische GGz-instellingen kan door een regiebehandelaar gedaan worden. De huisarts wordt hierover geïnformeerd door de verwijzende zorgaanbieder. 

•    het besluit verwijzingen GGZ
•    kort samengevat in de brochure Vereenvoudiging verwijzingen GGZ
•    in de veelgestelde vragen en antwoorden over doorverwijzingen GGZ
 

Verwijzen stabiele chronisch patiƫnten

Daar waar mogelijk sluit Zuyderland GGz patiënten met chronische maar wel gestabiliseerde klachten af.  Als dat het geval is wordt u als huisarts hierover schriftelijk geïnformeerd. Het medicatiebeleid zal altijd onderwerp van gesprek zijn.
Indien het geïndiceerd is dat de patiënt nog enige tijd zorg krijgt, maar minder intensief dan bij de specialistische GGz, bestaat de mogelijkheid dat Zuyderland GGz intern doorverwijst naar de Generalistische Basis GGz chronisch. In dat geval wordt u hier schriftelijk over geïnformeerd. In beide gevallen zal het medicatiebeleid onderwerp van gesprek zijn.

Meer informatie over verwijzen en terugverwijzen van stabiele chronisch patiënten vindt u onder de werkafspraak 'Verwijzen stabiele chronisch psychiatrische patiënten'.

Veilig terugverwijzen met vangnet van FACT-teams

Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg heeft een vangnet ontwikkeld, zodat patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen ‘veilig’ terugverwezen kunnen worden naar de huisarts. De informatie over de vangnetfunctie met de FACT-teams en de bijbehorende telefoonnummers leest u in de werkafspraak 'FACT-team consultatie'. Daarnaast kunt u ook een beroep doen op de crisisdienst van Zuyderland GGz voor de Westelijke Mijnstreek.

Bron, samenstellers, revisiedatum

Bron: Beleidsregels Nza, Rapportage HHM
Samenstellers: Expertisegroep Psychiatrie: huisarts W. Dominicus, huisarts P. Bergmans (MCC Omnes), psychiater A. de Bie, psychiater M. Vromen, Manager GGZ J.J. Pirson (Meditta), algemeen coördinator L. Crasborn (MCC Omnes)
Revisiedatum: januari 2020