Algemene screening Dagpoli

Algemeen

Oudere met geleidelijke achteruitgang waarbij niet duidelijk is welke factoren de belangrijkste rol spelen:
somatiek, polyfarmacie,cognitieve achteruitgang,psychisch functioneren en/of functionaliteit (o.a. mobiliteit).
Aan de hand van de verwijsgegevens wordt een dagopname programma ‘op maat’ gemaakt.
Patiënten waarbij een de geheugenstoornis sterk op de voorgrond staat worden bij voorkeur naar de Geheugenpolikliniek of neuroloog verwezen.
Patiënten waarbij mobiliteitsstoornissen en/of vallen op de voorgrond staat worden bij voorkeur naar de Valpolikliniek verwezen. 

Verwijsvoorwaarden

Oudere met problematiek op verschillende gebieden.
Niet bedlegerig.
Geen acute problematiek (zoals delier) 

Huisarts

Oriënterend labonderzoek is niet nodig. Dit wordt gedaan op de dag zelf.
Beoordeelt cognitief functioneren (liefst met een MMSE-test).
Maakt verwijsbrief met vraagstelling, actuele medicatie en relevante voorgeschiedenis en naam contactpersoon met telefoonnummer.

Patiƫnt

Krijgt telefonische uitnodiging plus schriftelijke bevestiging voor de Dagpoli Geriatrie Blaricum.
Komt samen met familielid of naaste, met name voor het intake- en eindgesprek. 

Specialist

Ziet patiënt in teamverband.
Bespreekt aan het eind van de dagopname het resultaat met patiënt en naaste.
Stuurt binnen enkele dagen digitaal bericht naar de huisarts. Acute zaken worden zo nodig dezelfde dag telefonisch doorgegeven.

Aanleveren info

Vermeldt op verwijsbrief ook telefoonnummer contactpersoon.
Geef Patiënteninformatie dagpoli geriatrie mee

Via ZorgDomein> Geriatrie> Functionele achteruitgang of
via fax naar poli Geriatrie locatie Blaricum: 088-7532013

Laatste uitgave

Mei 2017

Leden werkgroep

Mevrouw S. Diraoui, geriater
Mevrouw E.C. Luderhoff, huisarts Kortenhoef
Mevrouw M. Mul, huisarts Hilversum
Mevrouw M.D.A. Pupping, Medisch Coördinator