Allergologie

Algemeen

Patienten met klachten van  voedselallergie, hooikoorts- of inhalatieallergie, medicatieallergie en insectengifallergie kunnen verwezen worden naar de polikliniek Allergologie. Ook patiënten met urticaria en angio-oedeem kunnen hier voor onderzoek en behandeling terecht. 

Binnen de polikliniek Allergologie werken de disciplines interne geneeskunde, KNO, longgeneeskunde, dermatologie en gespecialiseerde allergie-diëtisten nauw samen.  U kunt uw patiënten > 18 jaar verwijzen via ZorgDomein /allergologie.
De polikliniek Allergologie op de Interne Geneeskunde op locatie Blaricum is vooralsnog geopend op vrijdagmiddag en is te bereiken via 088 753 11 50. Wilt u overleggen met Laida Gamadia, internist/allergoloog ? Haar rechtstreekse nummer is 088 753 37 53.

Informatieve website:  https://nvva-allergologie.nl/huisartsen/

Verwijsindicaties

Bij eczeem of verdening contactallergie verwijzen naar dermatoloog.

Patienten < 18 jaar verwijzen naar de kinderpoli

Patiënt voldoet aan een of meer van de volgende criteria:

  • - Rhinoconjunctivitis/inhalatieallergie
  • - Geneesmidellenallergie
  • - Anafylaxe
  • - Voedingsallergie
  • - Urticaria
  • - Angio-oedeem
  • - Insectenallergie
  • - Desensibilisatieverzoek.                                                                                                                                                               

Aanwijzingen voor de patient

Zo mogelijk 3 dagen voor het bezoek aan de allergiepolikliniek het gebruik van antihistaminica staken. 

Specialist

Stuurt een brief naar de huisarts na het eerste polikliniek bezoek met daarin de werkdiagnose en behandelvoorstel.

Verricht onderzoek naar aard en oorzaak van allergie, bijvoorbeeld door provocatietesten.

Geeft therapieadvies  en stelt zo nodig in op immunotherapie /desensibilisatie.

Indien de instelfase van desensibilisatie door injecties is bereikt kan het vervolg van de desensibilisatiekuur door de huisarts worden overgenomen indien deze daartoe bereid is. De allergoloog neemt voor afstemming over evt overname van de therapie telefonisch contact op met de behandelend huisarts.

Terugverwijzing naar de huisarts

Terugkoppeling naar de huisarts vindt minimaal plaats na het eerste polikliniek bezoek en na afsluiting van de behandeling.

Vervolg van de immunotherapie kan plaatsvinden in de huisartspraktijk, alleen indien deze hier toestemming voor geeft en na telefonisch overleg met de huisarts door de behandelend allergoloog.

Datum van uitgave

12 februar1 2019

Leden werkgroep

 Mw. L. Gamadia, internist/ allergoloog

Mw. C. Speelman, huisarts

Mw. M. Pupping, medisch coördinator