Ambulante 24-uurs bloeddrukmeting

Algemeen

Voor het vaststellen van de waarde van de bloeddruk en het stellen van de diagnose Hypertensie wordt in de spreekkamer volgens een standaardprocedure gemeten.
Bij vermoeden van het zogenaamde ‘witte jasseneffect’ is er een indicatie voor thuisbloeddrukmeting of ambulant 24-uursmeting. Ook bij twijfel over de diagnose hypertensie of een ongebruikelijke variatie van bloeddrukwaarden of bij het monitoren van de therapie kan thuis- of ambulante bloeddrukmeting worden toegepast.
Spreekkamermetingen zijn gemiddeld hoger dan thuis- en ambulantemetingen* (zie tabel hieronder).
De klinische interpretatie van ambulante 24-uursmeting wordt vooral gebaseerd op de gemiddelde 24-uurswaarde. Accepteer geen 24-uursmetingen met > 30% mislukte meetpunten.

*Grens- en streefwaarden afhankelijk van de meetmethode:

  • Spreekkamer SBD < of =140 mmHg (80-plussers < 160 mmHg)
  • Thuis, patiënt SBD < of =135 mmHg
  • Ambulant, 24 uur SBD < of =130 mmHg 

Verwijs-voorwaarden

Onduidelijkheid bij het stellen van de diagnose Hypertensie.
Thuisbloeddrukmeting niet mogelijk of wenselijk.
Zo nodig monitoren therapie.

Huisarts

Onduidelijkheid bij het stellen van de diagnose Hypertensie.
Thuisbloeddrukmeting niet mogelijk of wenselijk.
Zo nodig monitoren therapie.

De kosten komen mogelijk ten laste van het eigen risico van de patiënt.

Patiƫnt

Krijgt oproep van de poli-interne voor de uitleg en het aansluiten van het apparaat.
Levert het apparaat de volgende werkdag weer in.
Bespreekt met de huisarts het resultaat van de 24-uursmeting.

Specialist

Beoordeelt of de 24-uursregistratie betrouwbaar is en geeft advies aan de huisarts voor het beleid.
Stuurt het resultaat van de 24-uursmeting naar de huisarts, die zelf verantwoordelijk blijft voor het beleid.

Aanleveren info

Stuurt aanvraagformulier naar de poli-interne via ZorgDomein of per fax.
Faxnummer poli Interne Geneeskunde locatie Hilversum en Blaricum: 088-7531159
De huisarts interpreteert ook zelf de uitslag van de 24-uursmeting en de gevolgen voor het beleid. 

Laatste Uitgave

november 2016

Leden Werkgroep

Mevrouw M.S.S. Yo, internist
R.H.J. Peters, cardioloog
J.T. Keijer, cardioloog
Mevrouw J.M.G. Lanphen, huisarts Blaricum
W. de Jong, huisarts Bussum
W.A. Heckman, huisarts Hilversum
A.H. Bollongino, Medisch Coördinator