Anemie diagnostiek

Algemeen

Huisarts verdenkt patiënt van anemie en besluit tot bloedonderzoek. Patiënt wordt geprikt: Hb met vervolgdiagnostiek (aanvraagcode Cyberlab: kies hoofdstuk 02, kies H037 Hb (incl vervolgdiagnostiek).

Bloedbuisjes worden opgehaald door Meditta Logistiek.

Verwijscriteria

Vervolgdiagnostiek door lab wordt ingezet indien:

  • Hb < 8.5 (man) 
  • Hb < 7.5 (vrouw)

Huisarts

  • Uitslag ijzergebrek (ferritine<30 of ret-He<1.75) en overweegt vervolgdiagnostiek (gastro/colonscopie of verwijzing 2e lijn). Mogelijk is er een onschuldige verklaring en kan ferrofumeraat 3 dd 200 mg worden overwogen
  • Uitslag Vitamine B12 tekort (Vit B12 < 100): start oraal Vitamine B12 (gedurende 3 maanden: 1x daags 1000mg B12 en daarna gedurende 1 jaar 1x week). Bij klachten en lage B12 waarde evt. intramusculaire suppletie overwegen. Bij een waarde tussen 100 en 250 wordt een MMA (Methylmaolonzuur) bepaald. Bij hoge waarde (>340nmol/l en dus bewezen tekort) start Vit B12: zie eerder schema. Er wordt pas gesproken van een foliumzuur deficiëntie bij een waarde van <4.0
  • Uitslag normale B12 spiegel en normaal laag MMA: ook hemolyse overwegen. Bij verhoogde waarde van LDH, bilirubine, reticulocytenaantal en een verlaagd haptoglobine is er hemolyse en is een verwijzing naar de interne geneeskunde (hematologie) gerechtvaardigd
  • Bij gestoorde nierfunctie zonder aanwijzingen voor ijzergebrek of B12 tekort of hemolyse kan ook sprake zijn van een renale anemie (anemie der chronisch zieken)
  • Bij de rest groep kan er ook sprake zijn van anemie der chronisch zieken (reuma, auto-immuun aandoeningen, chronische infectie). Overweeg evt. verwijzing naar tweede lijn
  • Of overweeg een meedenkconsult

Stroomdiagram

Samenstellers en revisiedatum

Samenstellers:  huisarts P. Bergmans (MCC Omnes), klinisch chemicus Rene Vossen en Bernadette van Acker en internist M. Krekels (MCC Omnes)
Revisiedatum: juni 2017