Aneurysma Aorta Abdominalis - CVRM ketenzorg

Algemeen 

Verwijsindicaties

Verwijzing naar vaatchirurg vindt plaats bij: 

 • Diameter 4,5 cm of meer (vaatchirurg doet halfjaarlijks echo, operatie indicatie bij vrouwen 5 cm, bij mannen 5,5 cm).
 • Sacculair aneurysma altijd verwijzen (meer kans op ruptuur).

Vaatchirurgen krijgen patiënten met aneurysma > 4,5 cm doorverwezen in verband met angst (tikkende tiojdbom). De kans op ruptuur is bij < 4,5 cm erg klien, de patiënt krijgt alleen risicomanagement via vaatrisicopoli aangeboden.

Uitgangspunten voor terugverwijzing naar de eerste lijn:
 • Bij een enovasculaire behandeling blijft patiënt onder controle van de vaatchirurg.
 • Als een patiënt een vaatprothese heeft gekregen wordt de patiënt na endoprotheses jaarlijks teruggezien op de poli (risico van uitzakken). Na klassieke operatie wordt patiënt na 1 jaar terugverwezen. Hierna kan controle bij de huisarts plaatsvinden.

Verwijsindicaties voor terugverwijzing naar of consultatie van tweede lijn:
 • Er wordt bij een grootte van 4,5 cm naar de vaatchirurg verwezen.
 
Procedure bij terugverwijzing naar of consultatie van de tweede lijn:
 • Bij een electieve verwijzing van een patiënt met een AAA, vermeldt de huisarts de grootte van het AAA, de duur ervan (voor zover bekend), comorbiditeit en ingestelde medicatie.

Huisarts

Aandachtspunten huisartsenpraktijk: acute fase en asymptomatische fase 3:

 • Bij het vermoeden van een gerupteerd aneurysma aortae abdominalis (AAA) wordt acuut verwezen naar een vaatchirurgisch team (U1).
 • Bij het vermoeden van een asymptomatisch aneurysma aortae abdominalis wordt een echo (de grootste voor-achterwaartse doorsnede) aangevraagd. Bij een echo diameter van 3 cm < 4,5 cm wordt jaarlijks een echo herhaald.
 • De huisarts schrijft bij aneurysma aortae abdominalis-patiënten de medicatie voor passend bij secundaire CVR preventie, naast de al gestarte behandeling met plaatjesaggregatieremmers. Streven naar bloeddruk <130 mmHG.

Uitgangspunten bij de follow-up in de eerste lijn:
 • De huisarts roept de patiënt na ontvangst van de ontslagbrief en includeert de patiënt in het follow-up systeem.

Doelen:
 1. Voorkomen van een progressie van de AAA.
 2. Controle van progressie.
 3. Secundaire preventie van andere manifestaties van gegeneraliseerd vaatlijden.
 
Aandachtspunten bij de follow-up voor deze patiëntengroep:
 1. CVRM volgens NHG richtlijn cardiovasculair risicomanagement.
 2. Jaarlijks wordt een echo verricht bij een grootte tussen 3 en 4,5 cm.
 3. TAR en statine.

Klik hier voor het Protocol CVRM Medicamus Zorg B.V.

Patiƫnt

Specialist


Uitgangspunten voor de behandeling in de tweede lijn:

 • Bij een AAA met een doorsnede van 5,5 cm bij mannen / 5,0 cm bij vrouwen is in het algemeen een electieve correctie aangewezen. De voorkeur gaat uit naar endovasculaire operatietechnieken.

Aanleveren info

Informatieoverdracht van huisarts naar specialist:

 • Voorgeschiedenis en eventuele andere beperkingen in het dagelijks functioneren die van invloed kunnen zijn op de afweging wel of niet operatief in te grijpen.
 • Risicofactoren: compliance en effect van medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandeling. Diabetes al of niet goed ingesteld.
 • Actuele medicatie.
 • Vermelding bereikbaarheid huisarts; 06-nummer, intercollegiaal nummer.

Informatieoverdracht bij verwijzing van de tweede naar de eerste lijn:
 • Volgens IGZ richtlijnen.

Leden werkgroep

 • Pieter Buis (huisarts)
 • Ton van Ginkel (huisarts)
 • René The (vaatchirurg)
 • Peter van Berkel (huisarts)

Aanvullende info

Klik hier voor het stroomschema Chirurgie / CVRM keten.