Arterieel Ulcus

Algemeen

Een arterieel ulcus is een ulcus gelokaliseerd aan onderbeen-voet-tenen met geen tot weinig genezingstendens op basis van perifeer arterieel vaatlijden. 
Perifeer arterieel vaatlijden is een manifestatie van gegeneraliseerde atherosclerose.
Bij de behandeling zijn verschillende disciplines betrokken; in ieder geval huisarts, praktijkondersteuner, vaatchirurg, wondverpleegkundige/wondconsulent, fysiotherapeut, podotherapeut, revalidatiearts, diëtiste.
 

Verwijscriteria

 • Een patiënt met bekend en/of vermoeden van arterieel vaatlijden (waaronder status na myocardinfarct en/of CVA/TIA) met een ulcus aan onderbeen-voet-tenen, dat na 2 weken optimaal behandelen in de eerste lijn stagneert in de genezing.
 • Een patiënt bekend bij vaatchirurg met perifeer arterieel vaatlijden en recidief ulcus aan onderbeen-voet-tenen. 
 • Overweeg bij kwetsbare ouderen ook diagnostiek en minimaal invasieve behandeling.
 • Overweeg bij patiënten met een beperkte levensverwachting diagnostiek/behandeling om kwaliteit van leven te vergroten. 

Verwijs naar poli Chirurgie (vaatchirurg), voor beoordeling binnen 7 dagen.

 

Spoed

Bij een patiënt met een ulcus bij kritieke ischemie en patiënten met een uitgebreide infectie waar eventueel een vermoeden is van een osteomyelitis.

 • Verwijs naar dienstdoende vaatchirurg voor beoordeling binnen 24 uur.

Dan bellen met de dienstdoende vaatchirurg via telefoonnummer 033 - 850 87 01.
 

Exclusiecriteria

Huisarts| Voorbereiding

 • Laboratorium: banale wondkweek na debridement in diepte afnemen van rode weefsel in wond.
 • Overige: de huisarts blijft hoofdbehandelaar tot aan het eerste polibezoek.

Huisarts| Info aan de specialist

Verwijst via Zorgdomein, geeft Zorgdomeinnummer aan de patiënt mee en vermeldt in de brief:

 • Anamnese met een exacte beschrijving van de locatie van de wond
 • Voorgeschiedenis en vasculaire risicofactoren
 • Actuele medicatie
 • Vraagstelling: overname behandeling

Traject in het ziekenhuis

Na verwijzing via Zorgdomein wordt de patiënt op werkdagen binnen 48 uur, na triage opgeroepen voor een afspraak.

Voorafgaand aan eerste polibezoek van de vaatchirurg vindt vaatstatus en röntgenonderzoek plaats.
 

Patiënt| Info aan de patiënt

Wordt opgeroepen vanuit Meander binnen 48 uur nadat de (Zorgdomein) verwijsbrief binnen is.
Indien dit niet gebeurd is, mag de patiënt op werkdagen na 48 uur zelf contact opnemen met de poli Chirurgie. 
 

Specialist| Info aan de huisarts

Stuurt brief met diagnose en behandeladvies direct na 1e polikliniekbezoek naar de huisarts.

Bronnen en samenstellers

Bron: NHG standaard Perifeer arterieel vaatlijden (2014)
Deze werkafspraak is samengesteld door: C. Bakker, huisarts, V. van Weel, vaatchirurg (MeanderMC), D. Magré, wondverpleegkundige i.o (MeanderMC), M. Kemmeren, Wondconsulent (Beweging 3.0), I.C. Tchaoussoglou, huisarts/medisch coördinator (MCCE)