Bekkenbodempolikliniek

Algemeen

NHG Standaard Incontinentie voor urine M46 (juli 2015)

Bij vrouwen met stress- en gemengde incontinentie voor urine en/of ontlasting en/of prolapsklachten* is bekkenbodemtherapie door een erkende bekkenbodemfysiotherapeut de eerst aangewezen behandeling. Uit onderzoek is gebleken dat 50% van deze vrouwen na 3 maanden droog zijn en/of verbetering ervaren van kwaliteit van leven. Indien na 3 maanden de klachten blijven aanhouden, verwijs vrouwen dan naar de bekkenbodempolikliniek in Blaricum.

Verwijsvoorwaarden

Vrouw met incontinentie van urine of ontlasting en/of met prolaps.
Geen verbetering na 3 maanden bekkentherapie door een erkende bekkenfysiotherapeut.

Geen bloedverlies per anum of hematurie of actuele urineweginfectie.
Geen zuivere rectumprolaps (verwijzen naar de chirurg).
 

Zie beslisboom ‘Voortraject bij huisarts’

Huisarts

Beschrijft de aard van de incontinentie (bij urine: stress, urge of gemengd).
Vermeldt of er bekkenbodemtherapie gedaan is en de naam van de bekkenfysiotherapeut.
Verricht lichamelijk onderzoek ( IS/VT/RT)
Verricht urineonderzoek naar infectie, erytrocyturie.
Bij voorkeur verwijzen via ZorgDomein naar Gynaecologie of Urologie>incontinentie/prolaps.
Wijst de patiente op de folder Bekkenbodemklachten bij vrouwen.

Patiƫnt

De patiënte die verwezen wordt via ZorgDomein wordt gebeld door de afdeling gynaecologie. Bij vragen of zelf aanmelden, telefoon: 088-7531130.

Patiente krijgt een bekkenbodemvragenlijst opgestuurd die vragen bevat over mictie, defecatie, verzakking en seksualiteit. Ook worden een mictiedagboek en een vezelintake vragenlijst toegestuurd. Als patiënte de vragenlijsten terug heeft gestuurd vindt triage plaats en wordt zij gebeld voor een afspraak. Aan de hand van de vragenlijst wordt bepaald of de MDL arts ook participeert in het combinatieconsult . Anders zal patiënte gezien worden door het bekkenbodemteam bestaande uit de continentieverpleegkundige, bekkenfysiotherapeut, uroloog en gynaecoloog. Direct hierna wordt een behandelplan opgesteld en wordt een casemanager aangewezen.

De bekkenbodempoli bevindt zich in Tergooi lokatie Blaricum.

Specialist

Het Bekkenbodemteam ziet patiënte binnen 2 weken na het ontvangen van de vragenlijsten en maakt  een behandelplan en stelt vast wie de casemanager is. Deze wordt met naam en telefoonnummer in de brief aan de huisarts vermeld. Indien vervolg onderzoek bij een van de specialisten nodig is, wordt zo nodig binnen 1-2 weken een afspraak gemaakt, waarna eventueel een aanvullend behandelplan wordt opgesteld.

Aanleveren info

Aanleveren via ZorgDomein.

Laatste uitgave

Juli 2017

Leden werkgroep

E.Roos, gynaecoloog
M.Pupping, Medisch Coordinator MCC