Beroerte

Algemeen

Beroerte: plotseling optredende verschijnselen van focale uitval in de hersenen als gevolg van ischemie (TIA of herseninfarct) of van een spontane intracerebrale bloeding.
Een patiënt met een (mogelijke) beroerte is reden voor een spoedvisite. Als de symptomen < 6 uur bestaan dan wordt meteen ook een ambulance gebeld i.v.m. trombolyse/ trombectomie. Elke patiënt met een verdenking op een acute beroerte kan verwezen worden; er is geen leeftijdsgrens.

TIA-service: “iedere patiënt met (verdenking) TIA verdient diagnostiek”

 • 1 dagdeel diagnostiek en consult neuroloog
 • Afspraak eerstvolgende werkdag of directe presentatie SEH

ICPC: TIA K89, herseninfarct K90.03, intracerebrale bloeding K90.02

Verwijscriteria

TIA-service:

 • Werkdiagnose TIA: geen uitval meer bij presentatie aan huisarts
 • Oók als patiënt zich enige dagen na TIA meldt
 • Ook bij recidief TIA (TIA-service al eens doorlopen)

SEH:

 • Uitvalsverschijnselen nog aanwezig bij presentatie (ook bij slechts geringe uitval)
 • Meerdere TIA’s op een dag (een TIA-storm) is een opname-indicatie
 • TIA met hoge ABCD2 score
 • Bij ernstige co-morbiditeit kan i.o.m. de dienstdoende neuroloog afgezien worden van opname óf alleen diagnostiek worden verricht
   

Huisarts

 • Triage via doktersassistente/ huisarts: FAST= face arm speech time: voor snelle herkenning

< 6 uur  na ontstaan eerste symptomen:

 • huisarts gaat z.s.m. (U1) én belt direct ambulance voor gelijktijdig aanrijden ambulance met A1
 • als 112 gebeld wordt: ambulance gaat

> 6 uur  na ontstaan eerste symptomen:

 • huisarts gaat met spoed (U2) en belt na patiënt onderzocht te hebben de ambulance, die dan komt met A2
 • als 112 gebeld wordt: ambulance gaat

Stroomdiagram acute fase

Als patiënt eerstvolgende werkdag wordt gezien (TIA-service):
Oplaaddosis: Clopidogrel 300 mg eenmalig.
Onderhoudsdosis: Clopidogrel 1 dd 75 mg (op za en zo als TIA in het weekend).

Contact specialist
BELLEN dienstdoende neuroloog: 033-8508701 ook tijdens avond-nacht-en weekend (ANW) tijden. Dd neuroloog besluit i.o.m. huisarts tot:

 • Verwijzing TIA-service
 • Directe presentatie op SEH

Info aan de specialist

 • Anamnese: uitval links of rechts, tijdstip ontstaan
 • Onderzoek: RR, pols, glucose
 • ABCD2 score (high risk TIA)
 • Voorgeschiedenis en vasculaire risicofactoren
 • Medicatie

Verwijsbrief via ZorgDomein. In ANW tijd de bij HAP bekende gegevens meegeven door dienstdoende huisarts.


 

Patiƫnt

Info aan de patiënt
Alle medicatie + verwijsbrief meenemen

Info TIA service: Duur onderzoek: 1 ochtend

 • Bij voorkeur begeleiding mee i.v.m. heteroanamnese
 • Bij antistolling doseringskaart meenemen

Neuroloog

Consult
Stelt definitieve diagnose.
Neurologisch onderzoek en inventarisatie vasculaire risicofactoren

Vervolgbeleid en Secundaire preventie
Na TIA service:

 • Start clopidogrel 75 mg (2e keus acetylsalicylzuur 1 dd 80 mg + dipyridamol retard 1 dd 200 mg -> opbouwen naar 2 dd 200 mg)
 • Indien nodig cholesterol verlager en/of antihypertensieve medicatie starten volgens de geldende CVRM richtlijn

Neuroloog stelt de behandeling in. Er volgt controle door Physician Assistant (PA) Vasculaire Zorg na 2-4 weken. Hierna terug verwijzing naar de HA voor vervolgbeleid VRM.

Na opname Stroke Unit:

 • Controle door PA Vasculaire Zorg na 2-4 weken. Hierna terug verwijzing naar de HA
 • Bij ontslag mét poliklinische revalidatiebehandeling wordt de patiënt verwezen naar de revalidatiearts
 • Bij ontslag naar revalidatie-instelling: volgt brief aan huisarts, specialist ouderengeneeskunde of revalidatiearts
 • Bij overlijden wordt dit direct (in ANW tijd de volgende werkdag) telefonisch doorgegeven aan huisartsenpraktijk en er volgt een brief per EDI

Info aan huisarts

 • Brief aan huisarts over patiënt binnen 1 dag na bezoek TIA service of op de dag van ontslag uit het ZH. Tevens volgt een brief na controle PA vasculaire zorg
 • Verzoek tot verdere secundaire preventie (VRM)
 • Onderzoekstraject carotis chirurgie wordt gemeld

CVA-nazorgprogramma: op indicatie vindt nazorg in de thuissituatie plaats door eerstelijns CVA verpleegkundige.


 

Bronnen en samenstellers

Bronnen: NHG standaard Beroerte (dec 2013, actualisering 2018), CBO richtlijn Beroerte, diagnostiek en behandeling (2008) Landelijke Eerstelijns Samenwerking Afspraak CVA (2007); Richtlijn secundaire preventie na beroerte (Meander MC, 2007); NHG standaard cardiovasculair risicomanagement (2012)

Deze werkafspraak vervangt de vorige werkafspraken TIA en CVA.

Herzien in oktober 2018 door:
H.M.A. van Gemert, neuroloog (MeanderMC) en I.C. Tchaoussoglou, huisarts/medisch coördinator (MCCE)