Blaascarcinoom zorgpad OCL

Algemene informatie.

Zorgpad blaaskanker
Hoewel blaaskanker in de top 10 staat van meest voorkomende soort kanker is in het MCL een werkafspraak vastgelegd in het zorgpad. Vanuit  de huisartsen was Margriet Folkeringa, huisarts te Burgum, betrokken bij de ontwikkeling hiervan.

Roken blijkt ook bij blaaskanker de belangrijkste te beïnvloeden risicofactor. Daarnaast hebben werken in de rubberindustrie en schilders een verhoogd risico op het krijgen van blaaskanker. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van blaaskanker zijn robotchirurgie; behandeling met neo-adjuvante chemotherapie; verkorte radiotherapie door betere berekeningstechnieken;  het ERAS protocol, waardoor met eerdere voedingsopbouw en mobilisatie een sneller herstel en kortere ligduur kan worden bereikt. Ook  de vroegtijdige inzet van fysiotherapie kan helpen bij een beter herstel.

Het stroomschema is onderdeel van het zorgpad blaascarcinoom waarin werkafspraken zijn beschreven over de verwijzing, diagnostiek, behandeling, begeleiding, voorlichting, follow up en genetica. Het volledige zorgpad is op te vragen bij roelie.la.roi@znb.nl.

zorgpad OCL