Borstcentrum Zuyd

Algemeen

Als uit het bvo Borstkanker een afwijking is geconstateerd, wordt de vrouw verwezen naar 'Borstcentrum Zuyd'. In principe wordt de foto opgevraagd, een aanvullende echo gemaakt en indien geïndiceerd wordt een punctie verricht. Tevens is er contact met de mammacare verpleegkundige en de mammachirurg. Soms is er twijfel bij de keuze tussen de mammapoli of mammografie als een vrouw het spreekuur bezoekt.

Verwijscriteria

Borstcentrum Zuyd: elke palpabele afwijking wordt naar Borstcentrum Zuyd verwezen.

U kunt in eerste instantie volstaan met een mammografie als de reden voor de aanvraag is:

  • Ongerustheid
  • Pijn zonder palpabele afwijking
  • Een belaste familie anamnese

Bij het volgen van deze richtlijn is er sprake van optimale diagnostiek en minimale wachttijd.

Graag wijzen wij u op het protocol, betreffende de verwijsstroom van patiënten met een BI-RADS 0 op basis van het Bevolkingsonderzoek borstkanker. Patiënten met een BI-RADS 0 hoeven niet te worden verwezen naar de mammapoli (combinatieafspraak radiologie en chirurgie), maar rechtstreeks naar de Medische Beeldvorming. Zie de informatie hiervoor onder categorie Medische Beeldvorming - Verwijzing BI-RADS 0.

Dat betreft dan wel een 2e lijnscentrum, rechtstreeks verbonden met de mammapoli. Wij attenderen er u graag op dat Mitralis daar niet onder valt. Dit is gebaseerd op de laatste NHG-standaard Borstkanker van 2016. U kunt bij vragen altijd contact opnemen met Borstcentrum Zuyd.