Buikpijnpoli

Algemeen

Buikpijn is een van de meest voorkomende klachten bij kinderen. De oorzaken van deze klachten kunnen zeer divers zijn. Vaak spelen sociaal emotionele problemen een centrale rol in het ontstaan en in stand houden van de klachten. Gezien de complexiteit van de problematiek (mogelijke somatische problemen en psychologisch factoren die een rol spelen), wordt direct gestart met een tweesporenbeleid. Naast de kindergeneeskundige zorg, wordt een psychologisch consult geïnitieerd. Kinderen tot 18 jaar kunnen terecht bij de buikpijnpoli.

Verwijscriteria

De eerste diagnostiek naar de oorzaken van de klachten dient in de huisartsenpraktijk plaats te vinden conform de NHG-richtlijn buikpijn bij kinderen. Indien daaruit onvoldoende gegevens worden verkregen om tot een diagnose en behandelplan te komen, kan het kind verwezen worden naar de buikpijnpoli.

Huisarts

 • Doet onderzoek conform de landelijke richtlijnen van het NHG en bespreekt in ieder geval: obstipatie, psychosociale factoren, school/pesten
 • Verricht aanvullend lab-onderzoek: tTG en IgA (coeliakie), Hb Ht leuco diff en trombocyten en reticulocyten, Ferritine ASAT ALAT en LDH, urineweginfectie uitgesloten (SCRU) en parasitologie screening (PCR)
 • Komt niet tot een diagnose en behandelplan
 • Verwijst patiënt (jonger dan 18 jaar) naar buikpijnpoli Kindergeneeskunde met verzoek om tweesporenbeleid
 • Informeert ouders over tweesporenbeleid
 • Vraag ouders de groeigegevens van het kind mee te nemen naar het consult van de kinderarts
 • Ontvangt een terugkoppeling van de specialist en behandelt het kind mogelijk verder

Patiƫnt/Ouder

 • Neemt groeigegevens van het kind mee naar het consult van de kinderarts

Kinderarts/GZ-psycholoog

 • Kinderarts: onderzoekt het kind
 • GZ-psycholoog: verzorgt intake en diagnostiek
 • Stellen een behandelplan in MDO op
 • Koppelen terug naar huisarts en verwijzen kind eventueel terug naar eerstelijn

Stroomdiagram

Revisiedatum

Revisdiedatum: 13-01-2022