Cervix Uitstrijkjes baarmoederhalskanker

Algemeen

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

Huisarts

  • Uitstrijkje bevolkingsonderzoek niet meer naar Zuyderland MC

De afgelopen periode zijn de huisartsenpraktijken vanuit landelijke organisatie geïnformeerd over de vernieuwingen rondom BVO, screening naar Baarmoederhalskanker.

Het onderzoek, waarbij primair gescreend wordt op de aanwezigheid van hoog risico HPV virus, wordt met de eventueel hierop volgende cytologische beoordeling van BVO uitstrijkjes uitgevoerd door vijf landelijk geselecteerde laboratoria.

  • Cervixcytologie op indicatie nog wel bij Pathologie Zuyderland MC

Beoordeling van cervixuitstrijkjes op indicatie blijft bij de Pathologie Zuyderland MC. Voor uitstrijkjes op indicatie gelden vanaf 2017 de nieuwe IKNL-richtlijn Cervixcytologie, de IKNL richtlijn "CIN, AIS en VAIN”  en de NHG-praktijkhandleidingen “Standaard Preventie en vroegdiagnostiek van Cervixcarcinoom” en “Standaard Vaginaal Bloedverlies”.

Indien een vrouw zich presenteert met klachten dient een cervix cytologisch onderzoek verricht te worden. Een (recente) deelname aan het bevolkingsonderzoek is geen reden om hiervan af te zien, in het BVO wordt immers uitsluitend gescreend op aanwezigheid van hrHPV. Om bij klachten tot een optimale diagnostiek te komen is in de richtlijnen gekozen voor primair cytologisch onderzoek, zo nodig ter differentiatie, gevolgd door onderzoek naar hrHPV. Een hrHPV test n.a.v. indicaties en een hrHPV test in het follow-up traject hoeft u niet separaat aan te vragen. Deze bepalingen worden door het laboratorium conform de richtlijnen toegevoegd aan de cytologische beoordeling.

Door de verwachte verhoogde aandacht voor HPV in de media kan het echter zijn dat een vrouw specifiek hiernaar vraagt. Op uitdrukkelijk verzoek van de vrouw kan een hrHPV test uitgevoerd worden naast een cytologische beoordeling, dit gaarne duidelijk vermelden op de aanvraag. De kosten hiervan vallen onder de eigen zorgverzekering.

- Flowchart:

 - Conversie KOPAC-B, Papanicolaou (Pap) en Bethesda

 

Wijzigingen aanvraagformulier en materiaal

Het aanvraagformulier voor indicatieve cervix is aangepast aan de nieuwe standaard, waarbij de gegevens die hierop vermeld worden grotendeels overeenkomen met het laboratoriumformulier voor het bevolkingsonderzoek.

Uitstrijkmateriaal en laboratoriumformulieren

  • Aanvraagformulieren, materiaal en de disposable groene zakjes voor histologie, algemene cytologie en cervixcytologie kunt u bij de webshop van Meditta bestellen.
  • Voor de indicatieve cervixcytologie verandert er niets en blijven we gebruik maken van de SurePath® techniek, waarbij het borsteltje zoals gebruikelijk wordt meegezonden. ThinPrep® en SurePath® zijn niet door elkaar te gebruiken, gaarne aandacht voor gebruik van het juiste potje (indicatiecytologie = SurePath®)
  • Materialen voor het bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker worden niet meer door Zuyderland verstrekt, deze materialen wordt door de vrouw meegenomen. Zo nodig dient u bij de screeningsorganisatie te bestellen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat door de screeningsorganisaties BVO gekozen is voor een andere dunnelaag methode met andere potjes en transportmedium, namelijk ThinPrep®. Bij deze methode wordt het borsteltje niet mee gezonden naar het laboratorium.

Transport laboratoriumonderzoeken van huisartspraktijk naar Zuyderland MC

Indicatieve cervixcytologie en andere histologische of cytologische onderzoeken kunt u op de voor laboratoriumonderzoeken Zuyderland gebruikelijke manier verzamelen.

  • Maakt de praktijk gebruik van materiaal vervoer middels de transportbox, logistiek Meditta dan kan deze in de box meegeven worden*.
  • Huisartsen die geen gebruik maken van de transportboxen kunnen onderzoeken voor het laboratorium Klinische Pathologie blijven insturen met de bekende blauwe retourenveloppen.

* Om onderzoeken bestemd voor de Klinische pathologie in de transportbox makkelijk te kunnen onderscheiden willen we u verzoeken deze onderzoeken aan te bieden in de groene plastic disposable zakjes. Het monsterpotje i.v.m. mogelijke lekkage graag op de gebruikelijke manier eerst in een safetybag verpakken en dit samen met het ingevulde aanvraagformulier in het blauwe verzendzakje.

Samenstellers, revisiedatum

Samenstellers: S. Cörvers, Klinisch Patholoog, M. Aarts, analist 1 Cytologie, K. Machielsen unitmanager Pathologie, afdeling Klinische Pathologie Zuyderland

Revisiedatum: 16 februari 2021