Concept Astma (kinderen)

Algemeen

Deze afspraak geldt voor de regio OLVG-Oost en is afgeleid van de Landelijke Transmurale Afaspraak astma bij kinderen.

Acute verwijzing

 

 1. Acute verwijzing: Kind met “exacerbatie” astma / benauwdheid
  Huisarts belt met de kinderarts ( 020-5994600) en stuurt verwijsbrief digitaal  via Zorgdomein
  alarm symptomen: uitputting, cyanose, saturatie < 92%, bewustzijnsdaling en/of
  - onvoldoende verbetering binnen 0,5 uur in de eerste 24 uur van een exacerbatie, ondanks adequate medicatie en/of
  - onvoldoende zorgmogelijkheid in eerste 12 - 24 uur en/of
  - een ziekenhuisopname in de afgelopen 12 maanden wegens astma of zeer ernstig verlopen exacerbatie in de anamnese (IC opname)

Consultatie of verwijzing < 1 jr

 • bij twijfel over de diagnose
 • als klachten veel invloed hebben op het dagelijks leven (denk aan dd: vaatring / trachea- bronchomalacie)
 • onvoldoende verbetering op behandeling met kortwerkend beta 2 sympaticomimetica
  (behandeling ICS bij kind < 1 jaar niet in eerste lijn starten)

Consultatie of verwijzing 1-6 jr

 • bij twijfel over de diagnose episodisch piepen / astma
 • onvoldoende verbetering op behandeling met adequate dosis beta-2-sympaticomimetica gedurende 2 - 4 weken
 • onvoldoende verbetering op behandeling met beta-2 sympaticomimetica en inhalatie corticosteroid in normale dosis (vergelijkbaar met flixotide 2 dd 125) gedurende 6 weken

 

Consultatie of verwijzing >6 jr

 • bij twijfel over de diagnose astma
 • onvoldoende verbetering op behandeling met adequate dosis beta-2- sympaticomimetica gedurende 2 - 4 weken
 • niet bereiken van astma controle bij normale dosis inhalatie corticosteroid (vergelijkbaar met flixotide 2 dd 125) gedurende 3 maanden met adequate aandacht voor:
  therapietrouw, inhalatietechniek, blootstelling aan prikkels en co-morbiditeit
 • indien in de laatste 12 maanden
  • meer dan 1 ziekenhuisopname of
  • meer dan 1 prednison kuur nodig was
 • bij complicerende of ernstige co-morbiditeit, of als intensieve begeleiding nodig is

Terugverwijzen

Indien:

 • de vraag beantwoord is en de diagnostiek is afgerond
 • behandeling niet in de 2de lijn hoeft plaats te vinden
 • volledige astma controle en ICS dosering binnen normale grenzen (2 dd 125 flixotide)


Voorwaarde voor terugverwijzing:
brief met: mate van astmacontrole, medicatie, behandeladvies

er wordt vermeld wie de hoofdbehandelaar is.

(NB: huisarts wordt dan verantwoordelijk voor controles van kinderen met inhalatiecorticosteroid tot 2 dd 250

kinderarts wordt/ blijft geen medebehandelaar bij kinderen met goed gecontroleerd astma)

Advies t.a.v. controles

Bij gebruik van ICS in normale dosering (vergelijkbaar met 2 dd 125 flixotide)

 • 3 - 6 maandelijkse controle
 • mate van astma controle te beoordelen
 • noodzaak tot stoppen, herstarten of dosering aanpassing bepalen
 • educatie / selfmanagement  (ouders en kind) beoordelen (“wildgebruik” voorkomen)

Zonder ICS

 • 1 x per jaar om de mate van astmacontrole te bepalen en de eventuele noodzaak tot wel starten ICS

Auteur en revisiedatum

Marina Keessen en Quirine van Dellen, kinderartsen

Aart medema, huisarts

Sari Koop, huisarts

dd 2015, herziening in 2016 gedaan