Concept Frozen Shoulder

Algemeen

Capsulitis adhesiva (Frozen Shoulder)

Deze afspraak geldt voor de regio OLVG Oost en West

NHG richtlijn 108

Definitie

Combinatie van actieve én passieve functiebeperking van de schouder, in alle richtingen.

De volgende classificatie wordt gebruikt voor capsulitis adhesiva:

• Primaire of idiopathische ‘frozen shoulder’: er kan geen onderliggend lijden worden

gevonden.

• Secundaire ‘frozen shoulder’:

- Systemisch: bij diabetes mellitus, hyper- en hypothyroïdie, hypoadrenalisme.

- Intrinsiek: bij ‘impingement’, ‘rotator cuff’-tendinose, bicepspeestendinose, tendinitis

calcarea.

- Extrinsiek: bij cervicale radiculopathie, borstwandtumor of CVA.

Huisarts

Vraag naar een trauma.

Patroon:

Fase 1: de ‘verstijvende’ fase. Deze duurt 6 weken tot maximaal 9 maanden. De pijn neemt geleidelijk toe en de beweeglijkheid neemt af.

Fase 2: de ‘bevroren’ of ‘frozen’ fase. De pijn neemt langzaam af, maar de stijfheid blijft. Dit duurt 4 tot 9 maanden.

Fase 3: de ‘ontdooiende’ fase. De pijn verdwijnt steeds meer naar de achtergrond en de beweeglijkheid keert langzaam terug tot (nagenoeg) normaal. Deze fase duurt 5 maanden tot 2 jaar

 

Verwijzen

Bij recent trauma, koorts, malaise en gewichtsverlies.

Bij heftige uitstralende pijn, tintelingen in de arm/hand met nekbewegingen of verminderde kracht van arm/handspieren. Uitsluiten ernstige oorzaak; bij verschijnselen die niet passen in normaal patroon.

Overwegen gleno-humerale injectie bij aanhoudend hevige pijnklachten.

Nadere diagnostiek (echografie, MRI) en/of behandeling (open of artroscopische chirurgie).

 

Auteurs en datum

Vakgroep orthopedie OLVG

Bas Noort Huisarts

Januari 2016