Consultatie Cardioloog voor Beoordeling ECG

Algemeen

Huisartsen die beschikken over een ECG apparaat en zelf bekwaam zijn in het beoordelen van een ECG kunnen voor extra hulp bij een snelle beoordeling van het ECG gebruik maken van de expertise van cardiologen van Tergooi. Dit is een service die de cardiologen van Tergooi aanbieden aan de huisartsen in de regio, er zijn geen kosten voor de patient aan verbonden.

Het gaat hierbij om een semi-spoed situatie waarbij directe beoordeling van het in de huisartspraktijk gemaakte ECG gewenst is én de patient cardiovasculair stabiel is. Na telefonisch aanmelden van het ECG bij de poli cardiologie L Blaricum kan het ECG via het veilige mailadres van de dienstdoende cardioloog in een Pdf verstuurd worden of worden gefaxed naar de poli cardiologie.  Er wordt naar gestreefd het ECG binnen 1 uur te beoordelen en de huisarts ontvangt direct antwoord via mail ,fax of telefoon.

( Deze service is niet voor reguliere beoordeling van ECG's. Hiervoor kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van Telecardiologie via een telediagnostiek aanbieder. De cardiologen van Tergooi werken met Ksyos.)

 

Proces Consultatie

1. Telefonische aankondiging bij de poli cardiologie Blaricum T 088 7531100,  ma- vrij 8.00 tot 17.00 uur

2.  ECG  in een Pdf sturen via beveilige email naar de dienstdoende cardioloog        ...@tergooi.nl

of faxen  F 088 753 1108. 

3. Bij aanvraag vermelden:  Vraagstelling.

                                            Klachten, CVRM risicofactoren, medicatie , RR , longen en cor. 

4. Hoe is de huisarts bereikbaar voor beantwoording; telefoon, mail, fax

 

Uitgave

September 2019

Leden werkgroep

R.Peters, cardioloog

B.Pothast, huisarts

M.Hilhorst , huisarts, medisch manager Gho Go

M.Pupping, huisarts, medisch coördinator MCC