CVA - Hersenletselexperts

Hersenletselexperts met kennis van de regionale zorg- en ondersteuningsmogelijkheden WM

Roger Nieling, verpleegkundig specialist CVA/epilepsie
Zuyderland Medisch Centrum 
lokatie Sittard /Dr. H. van der Hoffplein 1, 6162 BG 
Sittard-Geleen / Postbus 5500 6130 MB Sittard
T 088-4599717  / r.nieling@zuyderland.nl

Vera van Heel, Ketencoördinator CVA keten Parkstad en CVA keten Westelijke Mijnstreek, Zuyderland 
Postbus 5500, 6130 MB Sittard | H. Dunantstraat 5, 6419 PC Heerlen 
M 06-48513194 | E d.nix@zuyderland.nl | W www.zuyderland.nl

drs. Pieter Struyf 
Zuyderland Medisch Centrum, locatie Sittard – Geleen
Revalidatie – meldpunt West 07
Dr. H. van der Hoffplein 1
6162 BG Sittard-Geleen
Tel: 088 – 459 9718 

Michel Schoonenberg, coördinator
Informatie- en Adviespunt Niet Aangeboren Hersenletsel Limburg en hersenletselteam Limburg
http://www.hersenletselteam-limburg.nl/
Email: m.schoonenberg@hersenletselteam-limburg.nl
Tel:      045 - 528 23 45
Veronique van der Woude (secretariaat)
E-mail: v.woude@hersenletselteam-limburg.nl
Tel:      045 - 528 23 92

Marianne van Marcke
Afdeling zorgbemiddeling, SGL
045-8000910
SGL ondersteunt, begeleidt en verzorgt cliënten met een hersenletsel en/of een lichamelijke handicap op het gebied van behandeling, dagbesteding, begeleiding thuis, logeren en wonen.
 

Bron, samenstellers, revisiedatum

Marion Cremers, Meditta
Revisidatum: januari 2022, voorgaande revisie was op 12 december 2019