CVA: nazorg na revalidatie

Doel

Hoe regelt u de nazorg na revalidatie voor een patiënt met een CVA in de regio?

Doelgroep

 • Revalidatieartsen
 • Specialisten ouderengeneeskunde
 • Verpleegkundigen van de revalidatieafdeling
 • Nazorgconsulenten

Nazorg na revalidatie bij Sophia

 • De revalidatiearts schakelt de nazorgconsulent van Sophia in.
 • De nazorgconsulent volgt patiënt na poliklinische en klinische revalidatie 1 jaar.
  • Klinische revalidatie: standaard vinden er 4 afspraken plaats verdeeld over 1 jaar.
  • Poliklinische revalidatie: standaard vinden er 3 afspraken plaats verdeeld over 1 jaar.

  Op basis van de zorgbehoefte kunnen er meerdere consulten plaatsvinden. 

Nazorg na revalidatie in een GRZ-instelling

 • GRZ-instelling meldt patiënt aan bij de CVA-nazorgverpleegkundige in de thuissituatie (van Florence of HWWzorg).
 • Afdelingsverpleegkundige verstuurt een overdracht naar de CVA-nazorgverpleegkundige in de thuissituatie.
 • CVA-nazorgverpleegkundige in de thuissituatie neemt binnen een week na aanmelding contact op met de patiënt en zijn/haar naaste om over de 3 tot 6 weken een afspraak te maken.
 • Op basis van de zorgbehoefte van de patiënt maakt de CVA-nazorgverpleegkundige een vervolgafspraak met de patiënt (bijvoorbeeld na 3 maanden). Indien nodig kan dit tot 2 jaar na ontslag uit de GRZ-instelling.

Samengesteld door

De CVA coördinatoren in regio Haaglanden. De Stuurgroep CVA Haaglanden heeft de werkafspraak vastgesteld in december 2016. De werkafspraak wordt jaarlijks herzien.

Meer informatie