CVA: overdracht ZH-Revalidatie

Doel

Hoe regelt u de overdracht van een CVA patiënt van ziekenhuis naar klinische revalidatie?

Doelgroep

 • Medisch specialisten
 • Revalidatieartsen
 • Verpleegkundigen neurologie
 • Transferverpleegkundigen
 • Zorgbemiddelaars

Revalidatie bij Sophia

 • De medisch specialist in het ziekenhuis die vermoedt dat een patiënt in aanmerking komt voor klinische revalidatie bij Sophia, vraagt de revalidatiearts in consult.
 • Revalidatiearts komt langs bij patiënt in het ziekenhuis en beoordeelt of patiënt in aanmerking komt voor (poli)klinische revalidatie bij Sophia.
 • Indien patiënt in aanmerking komt:
  • Revalidatiearts meldt patiënt aan m.b.v. het aanmeldformulier.
  • Transferpunt van Sophia neemt contact op met de neurologieafdeling in het ziekenhuis voor het vaststellen van de transferdatum en overleg over de patiënt.
  • Afdelingsverpleegkundige in het ziekenhuis stuurt de verpleegkundige overdracht via POINT naar het transferpunt van Sophia en draagt zorg voor het aanleveren van een up to date AMO.

Wanneer komt patiƫnt in aanmerking voor revalidatie bij Sophia?

Revalidatie in een GRZ-instelling

 • GRZ wordt geboden in:
  • Verpleeghuis Mechropa van Saffier de Residentie
  • Verpleeghuis Vrederust-West van HWWzorg
  • Verpleeghuis Westhoff van Florence
  • Verpleeghuis Prinsenhof van WZH
 • Transferverpleegkundige stuurt, als voorlopige ontslagdatum (VOD) en behandelbeleid definitief zijn, POINT aanvraag inclusief GRZ formulier naar VVT instelling.
 • VVT instelling geeft binnen 2 uur door aan het ziekenhuis of patiënt wordt geaccepteerd en wanneer opname mogelijk is (termijn geldt alleen als POINT dossier volledig ingevuld is).
 • Afdelingsverpleegkundige maakt uiterlijk 24 uur voor ontslag de verpleegkundige E-overdracht definitief, vanaf dat moment is hij inzichtelijk voor de VVT instelling. 

Samengesteld door

De CVA coördinatoren in regio Haaglanden. De Stuurgroep CVA Haaglanden heeft de werkafspraak vastgesteld in december 2016. De werkafspraak wordt jaarlijks herzien.

Meer informatie