CVA/TIA service

Algemeen

Bij alle neurologische klachten die plotseling optreden dient u bedacht te zijn op CVA of TIA.

Verwijscriteria

Bij verdenking op beroerte/TIA stuurt u de patiënt meteen naar de SEH. 

Inclusiecriteria:
•    Diplopie
•    Wazig zien of niets meer zien met een oog
•    Scheve mond links of rechts
•    Hemianopsie
•    Woordvindingsproblemen
•    Onduidelijk praten
•    Niet meer kunnen praten
•    Verminderde kracht in de linker of rechterarm
•    Verminderde kracht in de linker of rechterbeen
•    Gevoelsverandering in de linker of rechter lichaamshelft
•    Coördinatie problemen links of rechts
•    Duizeligheid
•    Slikproblemen
•    Vaardigheidsstoornis
•    Ataxie (=coördinatieproblemen li of re)
•    Bewustzijnsverlies zonder andere inclusiecriteria (maar met andere afwijkingen zoals hierboven benoemd) kan samen gaan met basilaris trombose

Exclusiecriteria:
•    Bewustzijnsverlies zonder andere afwijkingen bij anamnese en neurologisch onderzoek
•    Forse dementie pre-existent
•    Plotseling verlies korte termijn geheugen zonder andere uitval
•    Evident epileptisch insult (trekkingen)
•    Ongewenst verlies urine/faeces
•    Flikkeringen, streepjes of zigzaglijnen

Huisarts/POH

         - verwijst conform verwijscriteria

2 mogelijkheden:

1. Schakelt direct de ambulance in bij positieve FAST (tussenkomst van huisarts is niet per se nodig)
  • A1 urgentie indien verschijnselen < 6 uur bestaan (triage op grond van afwijkende FAST-test en/of persisterende neurologische symptomen met onset of last-seen-well < 6 uur) (conform NAZL afspraken 2018)
  • tot 4,5 uur komt de patiënt mogelijk nog in aanmerking voor intraveneuze trombolyse (IVT)
  • tot 24 uur komt de patiënt mogelijk nog in aanmerking voor intra-arteriële trombectomie (NAZL, CVA protocol, 2018)

2. Belt direct voor verder overleg via de TIA telefoon Zuyderland ziekenhuis als de uitvalsverschijnselen volledig/deels zijn verdwenen en start meteen met clopidogrel 1 x dd 75 mg..
  • Met neuroloog op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur op 088-459 75 64
  • Buiten kantooruren en op zon- en feestdagen: overleg met dienstdoende arts-assistent neurologie via centrale 088-459 77 77 

- Informeert de patiënt bij vermoeden TIA: over het kort verblijf in het ziekenhuis voor verdere diagnostiek naar de oorzaak van de uitvalsverschijnselen.

- Nieuw sinds 2019 (ROAZ2):

Bij TIA of minor stroke (NIHSS3 <4) wordt in het ziekenhuis gestart met dual platelet therapie (DAPT): clopidogrel en acetylsalicylzuur  gedurende 3 weken in combinatie met pantoprazol (geen omeprazol: omeprazol remt CYP2C19 waardoor clopidogrel minder werkzaam wordt).
Na 3 weken: stop de acetylsalicylzuur en pantoprazol en  continueer clopidogrel 75 mg 1 x dd als monotherapie.
NB: na 3 weken bij persisterende maagklachten of overige indicatie voor maagbescherming door met pantoprazol.

2 ROAZ = Regionaal Overleg Acute Zorg
3NIHSS

          - Ziet de TIA patiënt na afronding onderzoek  en includeert de patiënt in het verwijst de CVRM spreekuur voor secundaire preventie

Patiƫnt

  • Wordt gedurende 24 uur opgenomen op de braincare voor onderzoek: CT-cerebrum, ECG, duplex lab hemodynamische bewaking)
  • Neemt enkele spulletjes mee die nodig zijn voor 1 overnachting
  • Neemt medicatieoverzicht mee

Specialist

Stuurt de huisarts binnen 3 dagen na klinisch ontslag een ontslagbrief

Bron, samenstellers, revisiedatum

Bron:  Zuyderland Medisch Centrum
Aangepast door: (kader)huisarts CVRM A. Bennaghmouch (Meditta), neuroloog L. Khajeh (Zuyderland), verpleegkundig specialist neurologie R. Nieling (Zuyderland) en CVRM-verpleegkundige M. Cremers (Meditta)
Revisiedatum: juni 2021