CVA/TIA service

Algemeen

Bij alle neurologische klachten die plotseling optreden dient u bedacht te zijn op CVA of TIA.

Verwijscriteria

Bij verdenking op beroerte/TIA stuurt u de patiënt meteen naar de SEH. 


Inclusiecriteria:
Plotseling optreden van neurologische klachten: diplopie, wazig of niets meer zien met een oog, scheve mond links of rechts, hemianopsie, woordvindingsproblemen, onduidelijk of niet meer kunnen praten, verminderde kracht in linker- of rechterarm of in linker- of rechterbeen, gevoelsverandering in linker- of rechter lichaamshelft, coördinatieproblemen links of rechts, (draai)duizeligheid, slikproblemen, vaardigheidsstoornis, ataxie (= coördinatieproblemen links of rechts).

Exclusiecriteria:

Bewustzijnsverlies, forse dementie pre-existent, plotseling verlies kortetermijngeheugen zonder andere uitval, evident epileptisch insult (trekkingen), ongewenst verlies urine/faeces, flikkeringen/streepjes/zigzaglijnen, dropattacks (tonusverlies in de benen met vallen, zonder bewustzijnsverlies of andere neurologische verschijnselen), braken.

Huisarts/POH

 • verwijst conform verwijscriteria
2 mogelijkheden:

1. Schakelt direct de ambulance in bij positieve FAST (tussenkomst van huisarts is niet per se nodig)
 • A1 urgentie indien verschijnselen < 6 uur bestaan (triage op grond van afwijkende FAST-test en/of persisterende neurologische symptomen met onset of last-seen-well < 6 uur) (conform NAZL afspraken 2016)
 • tot 4,5 uur komt de patiënt mogelijk nog in aanmerking voor intraveneuze trombolyse (IVT)
 • tot 6 uur komt de patiënt mogelijk nog in aanmerking voor intra-arteriële trombectomie (NAZL, CVA protocol, 2016)

2. Belt direct voor verder overleg via de TIA telefoon Zuyderland ziekenhuis als de uitvalsverschijnselen volledig/deels zijn verdwenen.
 • Met neuroloog op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur op 088-459 75 64
 • Buiten kantooruren en op zon- en feestdagen: overleg met dienstdoende arts-assistent neurologie via centrale 088-459 77 77 

Na overleg mag patiënt direct ingestuurd worden. Patiënt wordt opgenomen op braincare unit gedurende ongeveer 24 uur waar onderzoeken plaatsvinden (CT-cerebrum, ECG, duplex, lab en aansluiting bewakingsmonitor om tensie en hartritme te monitoren) en inzet secundaire preventie.
Patiënt kan zich na overleg met neuroloog of arts-assistent neurologie melden op braincare unit op verpleegafdeling West 44.

 • Informeert de patiënt bij vermoeden TIA: over het kort verblijf in het ziekenhuis voor verdere diagnostiek naar de oorzaak van de uitvalsverschijnselen.
 • Geeft de patiënt duidelijk aan dat deze 1 overnachting blijft en dus de nodige spulletjes meeneemt.
 • Ziet de TIA patiënt na afronding onderzoek en includeert de patiënt in het verwijst de CVRM spreekuur voor secundaire preventie.

Patiƫnt

 • Wordt gedurende 24 uur opgenomen op de braincare voor onderzoek: CT-cerebrum, ECG, duplex lab hemodynamische bewaking)
 • Neemt enkele spulletjes mee die nodig zijn voor 1 overnachting
 • Neemt medicatieoverzicht mee

Specialist

stuurt de huisarts binnen 3 dagen na klinisch ontslag een ontslagbrief

Bron, samenstellers, revisiedatum

Bron:  Zuyderland Medisch Centrum
Samenstellers: (kader)huisarts CVRM A. Bennaghmouch (Meditta), neuroloog F. Rooyer (Zuyderland), verpleegkundig specialist neurologie R. Nieling (Zuyderland) en CVRM-verpleegkundige M. Bonné (Meditta)
Revisiedatum: juni 2019