Diabetisch voetulcus

Algemeen

Een diabetische voet is:
Een verscheidenheid van voetafwijkingen, die ontstaan ten gevolge van neuropathie, macroangiopathie, limited joint mobility en gevolgen van metabole stoornissen, die meestal in combinatie voorkomen bij patiënten met diabetes mellitus.
ICPC codering: N94.02 Diabetische neuropathie

Diabetisch voetulcus is een wond t.g.v. bovenstaande en kan gelokaliseerd zijn van teen tot en met de malleoli. 
Bij de behandeling zijn verschillende disciplines betrokken. In ieder geval huisarts, praktijkondersteuner, vaatchirurg, internist, wondverpleegkundige/wondconsulent, podotherapeut, revalidatiearts. 

De werkafspraak behelst:

 • Verwijzing
 • Multidisciplinaire aanpak

Verwijscriteria

Een patiënt met diabetes mellitus en met een niet-plantair voetulcus initieel in de eerste lijn behandeld en dat na twee weken stagneert in de genezing:

Een patiënt met diabetes mellitus en met een oppervlakkig plantair voetulcus zonder tekenen van infectie:
 • Verwijs direct naar poli Chirurgie (vaatchirurg > wordt binnen zeven dagen gezien).

 

Spoed

Bij een patiënt met een ulcus met andere kenmerken (diep ulcus of tekenen infectie, al dan niet in combinatie met perifeer arterieel vaatlijden) en patiënten met verdenking Charcot voet:

 • Verwijs naar poli Chirurgie (vaatchirurg) voor beoordeling binnen 24 uur.
Dan bellen met de dienstdoende vaatchirurg via telefoonnummer 033 - 850 87 01.
 

Exclusiecriteria

 • Patiënt met een slechte conditie t.g.v. een terminale ziekte en geen behandelwens.

Huisarts| Voorbereiding

 • Laboratorium: alleen voor start antibiotica: banale wondkweek afnemen in de diepte, liefst na debridement.
 • De huisarts blijft hoofdbehandelaar tot aan het eerste polibezoek.

Huisarts| Info aan de specialist

Verwijst via Zorgdomein naar vaatchirurgie, geeft Zorgdomeinnummer aan de patiënt mee en vermeldt in de brief:

 • Reden verwijzing: een exacte beschrijving van de wond volgens TIME, lokalisatie en de bestaansduur van de wond en naam betrokken podotherapeut,naam van betrokken 1e lijnswondverpleegkundige/wondconsulent.
 • Probleemlijst
 • Actuele medicatielijst
 • Diabetesregulatie

Traject in het ziekenhuis

Na verwijzing via Zorgdomein wordt de patiënt op werkdagen binnen 48 uur, na triage, opgeroepen voor een afspraak.
Voorafgaand aan eerste polibezoek van de vaatchirurg vindt vaatstatus en röntgenonderzoek plaats. 
 

Patiënt| Info aan de patiënt

Wordt opgeroepen vanuit Meander binnen 48 uur nadat de (Zorgdomein) verwijsbrief binnen is.
Indien dit niet gebeurd is, mag de patiënt op werkdagen na 48 uur zelf contact opnemen met de poli Chirurgie. 
 

Specialist| Info aan de huisarts

Stuurt brief met diagnose en behandeladvies direct na 1e polikliniekbezoek naar de huisarts.
Stuurt een 2e brief naar huisarts na terugverwijzing naar de 1e lijn met (wond) behandelplan.
 

Bronnen en samenstellers

Bron: NHG standaard Diabetes Mellitus 2013, Richtlijn Diabetische voet 2017

Deze werkafspraak is samengesteld door: M.C. Loubert, vaatchirurg (MeanderMC), M. Buijs-Wilts, huisarts, S. Van den Hazel-Dijksterhuis, Wondconsulent (Beweging 3.0), M. Janssen, Podotherapeut, E. Den Boer, Wondverpleegkundige (MeanderMC), I.C. Tchaoussoglou, huisarts/medisch coördinator (MCCE).