(Diagnostiek) Borstkanker

Algemeen

Verwijzing Mammapoli bij iedere verdenking op een mammacarcinoom.
Binnen één dag wordt diagnostiek (Patiënte krijgt op 1 dag verschillende afspraken. Elke werkdag is er een mammapoli in Amersfoort waarop 4-7 nieuwe patiënten gezien kunnen worden) verricht en de uitslag hiervan met patiënte besproken. Indien er sprake is van alleen microcalcificaties volgt vaak een stereotactisch biopt. Hiervoor is een extra afspraak nodig. De procedure duurt dan langer.
Team: chirurg, plastisch chirurg, radioloog, mammacare verpleegkundige en oncoloog.

In een addendum staan alternatieve behandelroutes beschreven voor oudere patiënten (>80 jaar) met mammacarcinoom.

Verwijscriteria

Mammapoli:

 • Klinische aanwijzing voor een maligniteit
 • Bij palpatie onregelmatig of slecht afgrensbaar knobbeltje
 • Knobbeltje dat vastzit aan de huid en/of onderlaag
 • Knobbeltje bij een postmenopauzale vrouw
 • Schilfering of eczeem van de tepel (en niet alleen de tepelhof) die niet goed reageert op corticosteroïden
 • Huid- en/of tepelintrekking
 • Verdachte lymfeklierzwelling in de oksel, supra- of infraclaviculair (ook zonder knobbeltje in de borst)
 • Non-puerperale mastitis die persisteert na één week behandeling met antibiotica
 • Bruine of bloederige tepeluitvloed
 • Tepeluitvloed (ongeacht kleur) bij een postmenopauzale vrouw
 • Gevonden afwijkingen bij bevolkingsonderzoek (BI-RADS 4/5)

Huisarts

 • Verwijst patiënt via Zorgdomein en laat patiënt zelf een afspraak maken op de mammapoli via telefoonnummer 033-8506070 of
 • Verwijst via Zorgdomein en belt 033-8508701, meldt zich als huisarts (asse) en maakt voor patiënt een afspraak op de mammapoli of
 • (bij bevolkingsonderzoek uitslag BI-RADS 0) vraagt via radiologieformulier vervolgonderzoek Mammografie aan bij Radiologie en laat patiënt zelf een afspraak maken via telefoonnummer 033-8508700

Patiënte kan binnen 2 werkdagen gezien worden.

Info aan specialist

Verwijsbrief via Zorgdomein met klachten, voorgeschiedenis, medicijngebruik (let op antistolling).

Aanvraagformulier radiologie bij vervolgonderzoek radiologie bij bevolkingsonderzoek uitslag BI-RADS 0.

Svp duidelijk op radiologie aanvraag vermelden dat het om een BI-RADS 0 gaat (dan volgt binnen 48 uur een afspraak).

 

NB Altijd brief met gegevens van bevolkingsonderzoek (met vermelding BI-RADS classificatie) aan patiënt meegeven.

Info aan de patient

 • Brochure mammapoli geven of verwijzen naar de brochure op de website van Meander MC.
 • Uitleggen dat er een aantal afspraken volgt op 1 dag: ochtend diagnostiek (chirurg en radioloog),’s middags na 16.00 uur de uitslag door de chirurg (indien het biopt vóór 10.30 uur is gedaan) (m.u.v. stereotactisch biopt).
 • Aanbeveling om iemand mee te nemen
 • Ochtend: chirurg en radiologie incl. biopt. Behalve als een stereotactisch biopt noodzakelijk is of patiënte antistolling gebruikt. Is er geen biopt nodig dan dezelfde ochtend uitslag van chirurg.
 • Middag na 16:00 uur: chirurg bespreekt uitslag van het onderzoek met patiënte en schakelt bij maligniteit mammacare verpleegkundige in. Indien i.v.m. microcalcificaties een stereotactisch biopt noodzakelijk is, kan dit vaak binnen 1 week na het mammapolibezoek. De uitslag is dan binnen 3 werkdagen bekend.
 • Operatie binnen 5 weken na het meedelen van de diagnose.
 • Bij maligniteit ontvangt de huisarts: Direct na uitslaggesprek een elektronisch en/of telefonisch bericht van de chirurg waarin vermeld wordt: diagnose, operatiedatum, soort operatie, behandelend chirurg. Na de mamma-oncologiebespreking volgt een brief.
 • Brief bij benigne uitslag binnen 2 weken.

Samenstellers

Deze werkafspraak is samengesteld door:  L.Dogterom, mammacare verpleegkundige MeanderMC; E.J.P. Schoenmaeckers, chirurg MeanderMC; H.C.E. Kievit, radioloog MeanderMC; I.O. Baas, internist-oncoloog MeanderMC; M.K. Albracht-van der Linden, huisarts; I.C. Tchaoussoglou, huisarts/medisch coördinator MCCE.