E-meedenkconsult

Algemeen

Het e-meedenkconsult Interne Geneeskunde is sinds half september 2016 in de volle breedte ingezet. Als MCC Omnes geloven we in dit concept om tweede lijns expertise op een makkelijke en laagdrempelige manier in te zetten in de eerste lijn. Op dit moment wordt het e-meedenkconsult beschouwd als onderdeel van het reguliere consult dus geen extra vergoeding. MCC bespreekt de mogelijkheden met CZ.

 

Verwijscriteria

 • GEEN spoed
 • Patiënt is 18 jaar of ouder
 • Patiënt is nieuw voor interne geneeskunde of het is een bekende patiënt met een nieuw probleem op gebied van interne geneeskunde
 • De huisarts denkt dat een ziekenhuisbezoek mogelijk voorkomen kan worden of wilt dat de internist meedenkt over het behandeltraject

Huisarts

 • Vraagt in ZorgDomein een e-meedenkconsult aan. Dit is in ZorgDomein te vinden onder Interne geneeskunde bij elke verwijsreden
 • Om de kwaliteit van het antwoord zo hoog mogelijk te maken dient er een duidelijk vraagstelling te zijn, waarbij zoveel mogelijk relevante aanvullende informatie in de verwijzing wordt vermeld
 • Informeert patiënt hoe het werkt en wanneer het volgende contactmoment is (bijvoorbeeld telefonisch of regulier consult, hier bent u vrij in)
 • Ontvangt binnen 48 uur van internist een antwoord op de gestelde vraag via Edifact (weekenden en verplichte vrije dagen niet meegeteld)
 • Gaat naar eigen inzicht verder met het beleid

Patiƫnt

 • Hoeft in eerste instantie niet naar het ziekenhuis
 • Krijgt uitleg van huisarts via patiëntbrief in Zorgdomein nav elektronisch advies over behandeltraject aan de internist
 • Hoort van huisarts hoe terugkoppeling over e-meedenkconsult zal plaatsvinden
 • E-meedenkconsult gaat niet ten koste van het eigen risico van de patiënt

Internist

 • Geeft binnen 48 uur antwoord op de gestelde vraag via Edifact

Bron, samenstellers, revisiedatum

Bron: NHG-standaarden M01 Diabetes mellitus type 2 (2013), M84 Cardiovasculair risicomanagement (2012) en M36 Maagklachten (2013) e.a.
Samenstellers: internist-oncoloog F. Erdkamp, onderzoeker L.G. Gidding, huisarts P. Bergmans (MCC Omnes), internist M. Krekels (MCC Omnes)

Revisiedatum: september 2018