Enkel Arm Index (EAI)

Algemeen

Bij verdenking Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) van de benen kan aanvullend onderzoek de diagnose duidelijker maken door het meten van de Enkel Arm Index (EAI) in het Vaatlaboratorium. De EAI wordt bepaald met een dopplerapparaat, een EAI < 0.8 betekent sterke verdenking PAV. Cave: bij patiënten met Diabetes Mellitus kan de EAI normale waarden opleveren, ondanks het bestaan van PAV. Bij verdenking acute of ernstige vaatstoornis patiënt met spoed verwijzen naar de vaatchirurg.

Verwijsvoorwaarden

Verdenking (licht of matig) PAV.
Uitsluiten PAV bij indicatie voor elastieke steunkousen klasse 3.

Huisarts

Stelt verdenking PAV vast.
Inventariseert risicofactoren Hart- en vaatziekten.
De huisarts verwijst via Zorgdomein
Geeft de patiëntinformatie Vaatlaboratorium mee aan patiënt.

Patiƫnt

Belt met afdeling vatlaboratorium voor een afspraak: Telefoon: 088-7532196

Specialist

Verstuurt de uitslag van de EAI binnen enkele dagen naar de huisarts.

Aanleveren info

Via ZorgDomein > eerstelijnsdiagnostiek> functieonderzoek> bloedvaten.

Datum Laatste uitgave

februari 2017

Leden Werkgroep

E.J.F. Hollander, chirurg
Mevrouw J.M.G. Lanphen, huisarts Blaricum
Mevrouw R. Noteboom, senior vaatlaborante 
Mevrouw M.D.A. Pupping, Medisch Coördinator