Geestelijke Zorg in de laatste levensfase

Doel van de afspraak

Overzicht contactgegevens van geestelijk verzorgers in zorginstellingen in Haaglanden en Zoetermeer. 

Algemene Informatie

Een geestelijk verzorger kan bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven in een levensfase waarin mensen geconfronteerd worden met zingevingvragen, afscheid nemen en rouw.

 

Het boekje is een praktische lijst van contactpersonen voor geestelijke verzorging in Haaglanden en Zoetermeer die benaderd kunnen worden voor informatie of doorverwijzing. De informatie is onderverdeeld in de plaatsen waar de geestelijk verzorgers werkzaam zijn:

 • Hospices en palliatieve units
 • Woonzorgcentra
 • Ziekenhuizen

 

Ook cliënten of hun naasten kunnen dit boekje raadplegen. 

Taken geestelijke verzorger

 • komen in beeld als de vanzelfsprekende orde van het alledaagse leven wordt doorbroken. Zij zijn deskundig in het omgaan met levensvragen, zingeving, spiritualiteit en ethische afwegingen (zie ook www.vgvz.nl).
 • kunnen werkzaam zijn namens een 'zendende' instantie, zoals een hindoe gemeente, humanistisch verbond, kerk, moskee, synagoge e.d., maar zij kunnen ook worden gemachtigd door een Raad voor institutioneel niet-gezonden geestelijk verzorgers.
 • zijn soms ook extern te consulteren (geldt niet voor alle geestelijk verzorgers). Huisartsen in Zoetermeer / Benthuizen kunnen een beroep doen op de geestelijk verzorger in 't Lange Land Ziekenhuis indien hun cliënt geen eigen netwerk heeft.

Overzicht geestelijk verzorgers

Het boekje (versie april 2016) kan hier als pdf-document worden gedownload en geprint. 

Verantwoording

In dit boekje is voor geestelijk verzorgers in instellingen de omschrijving van de Vereniging van Geestelijk VerZorgers (VGVZ) gevolgd (www.vgvz.nl).  

Landelijke Ontwikkelingen

 • In de palliatieve zorg wordt veel belang gehecht aan aandacht voor zingeving en levensvragen in de laatste levensfase (zie website netwerk palliatieve zorg). Landelijk wordt daarvoor steeds vaker de term ‘Spirituele zorg’ gehanteerd in plaats van ‘Geestelijke zorg’.
 • Momenteel wordt een landelijke richtlijn ‘Spirituele zorg in de palliatieve fase’ ontwikkeld onder leiding van Prof. Dr. Carlo Leget, hoogleraar zorgethiek, bijzonder hoogleraar palliatieve zorg, Universiteit voor Humanistiek, gemandateerd namens Palliactief.
  Naar verwachting wordt de richtlijn begin 2017 ter commentaar aan het veld voorgelegd en medio 2017 gepubliceerd.

 

Zie voor meer informatie: www.pallialine.nl  en gebruik de zoekterm: Spirituele zorg.

Samengesteld door

 • Marijanne Engel in overleg met contactpersonen voor geestelijke verzorging in het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden.
 • Het boekje is geaccordeerd door het Bestuurlijk Platform van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden in 2014 en wordt regelmatig geactualiseerd. Deze versie is verschenen in april 2016.

Meer informatie