Geheugenpolikliniek

Algemeen

Patiënten met geleidelijke achteruitgang van het geheugen en/of andere cognitieve functies.
De Geheugenpoli is een dagopname op locatie Blaricum van de afdeling neurologie en geriatrie samen. Naast een consult van de specialist vindt tevens cognitieve screening plaats plus aanvullende diagnostiek, zonodig sociaal psychiatrisch onderzoek.
 

Verwijsvoorwaarden

Geheugen en/ of andere cognitieve achteruitgang.
Mobiele patiënt.
Geen acute achteruitgang/problematiek.
Begeleiding door familielid of naaste bij de dagopname.

Huisarts

Doet bij voorkeur oriënterend laboratoriumonderzoek en MMSE.
Maakt verwijsbrief met vraagstelling, actuele medicatie en relevante voorgeschiedenis en naam contactpersoon met telefoonnummer
Vermeldt telefoonnummer familielid of naaste.

Patiƫnt

Krijgt telefonische uitnodiging plus schriftelijke bevestiging en Patiënten informatie toegestuurd.
Komt samen met familielid of naaste voor de heteroanamnese en vragen over inschatting zorglast omgeving.

Specialist

Ziet patiënt en bespreekt resultaten in teamverband.
Stuurt binnen enkele dagen digitaal bericht naar de huisarts. Acute zaken worden zo nodig dezelfde dag telefonisch doorgegeven

Aanleveren info

Via ZorgDomein > Geriatrie of Neurologie > Geheugenstoornis, dementie  
Als het echt niet anders kan: per fax naar Geheugenpoli locatie Blaricum: 088-7532013

Laatste uitgave

Mei 2017

Leden werkgroep

M. Stevens, neuroloog
Mevrouw S. Diraoui, geriater
Mevrouw E.C. Luderhoff, huisarts Kortenhoef
Mevrouw M. Mul, huisarts Hilversum
Mevrouw M.D.A. Pupping, Medisch Coördinator