Gemetastaseerd prostaatcarcinoom

Algemeen

Hormonale behandeling bij gemetastaseerd prostaatcarcinoom.

Huisarts

  • Ontvangt van specialist een brief met verzoek tot éénmaal per 3 maanden een subcutane injectie te geven.
  • Huisarts verzorgt iedere 12 weken injectie en regelt recept.

Info aan de specialist

Bij tussentijdse klachten gerelateerd aan prostaatcarcinoom neemt huisarts telefonisch contact op met behandelend uroloog.

Info aan patient

Door uroloog ingelicht, na eerste injectie 14 dagen tabletten doorslikken.

Uroloog

  • Start met tabletten
  • Stuurt een brief aan huisarts
  • Geeft recept eerste injectie
  • Na eerste injectie gaat patiënt 14 dagen door met tabletten
  • Ziet patiënt 1 à 2 maal per jaar en doet PSA controle

Stuurt brief bij stijgende PSA tijdens behandeling.

Samenstellers

Deze werkafspraak is samengesteld door: B. van Bezooijen, uroloog; W. Koch, huisarts; R. Verkaaik, huisarts; L.J. Meijer, huisarts.
​​​​​​​Opnieuw beoordeeld en vastgesteld, maart 2018.