Geneesmiddelbepalingen door het Klinisch Farmaceutisch Laboratorium

Algemeen

Het Klinisch Farmaceutisch Laboratorium (KFL) bepaalt concentraties in het bloed van geneesmiddelen (zoals lithium, digoxine) en van andere lichaamsvreemde stoffen in bloed. Ook kunnen drugs in de urine worden aangetoond . Het aanvragen van een geneesmiddelspiegel kan o.a. van belang zijn bij onvoldoende respons op therapie, om opgetreden bijwerkingen te verklaren of bij een vermoeden op therapie-ontrouw.
Voor de lijst met geneesmiddelbepalingen zie: overzicht geneesmiddelbepalingen KFL.

Huisarts

Verwijs digitaal via Zorgdomein. Vooralsnog zijn alleen de aanvragen voor spiegelbepaling van Lithium, Digoxine en Drugs of abuse (DOA) afzonderlijk vermeld in Zorgdomein via het menu: Bepalingen; Geneesmiddelen en Toxicologie. Voor overige bepalingen volgt u het menu : Bepalingen > Materiaal > Bloed > Niet vermeld onderzoek.

Of u vult het aanvraagformulier Klinisch Farmaceutisch Laboratorium zo volledig mogelijk in, met vermelding van de reden van de aanvraag.
Nadere informatie is te vinden op het aanvraagformulier.
Bloedafname kan via de Prikposten van Tergooi.

Voor spoedaanvragen, referentiewaarden of behandeladvies kan contact opgenomen worden met de ziekenhuisapotheker KFL of de dagdienstapotheker:
Ziekenhuisapotheker KFL: 088-7533418
Dagdienstapotheker: 088-7531180
Buiten kantooruren via de centrale van Tergooi. 

Patiƫnt

Neemt het ZD formulier of het ingevulde aanvraagformulier mee en laat bloed prikken bij één van de prikposten van Tergooiziekenhuizen, of op het KCHL van beide locaties van Tergooi (zie voor meer info de achterzijde van het aanvraagformulier).

Specialist

Beoordeelt de uitslag en neemt zo nodig contact op voor overleg met de huisarts.

Laatste uitgave

Eerste uitgave 2015

Herziening 2020

Leden werkgroep

Herziene versie 2020:

Nicole in 't Veld, kwaliteitsfunctionaris Klinische Farmacie Tergooi

Marianne Pupping, medisch coördinator MCC