Helicobacter

Algemeen

Deze werkafspraak gaat overhet  vaststellen van de aanwezigheid van H. pylori door middel van de ademtest. Aan het voortraject waarbij de huisarts bepaalt of en hoe hij/zij tot dit onderzoek is gekomen gaat het met nadruk niet.

Verwijsvoorwaarden

Een patiënt met zuurgerelateerde klachten kan verwezen worden voor de bepaling van een C13-ureumademtest naar het CBSL.

De patiënt is minimaal 8 uur nuchter

De patiënt heeft tenminste 4 weken geen antibiotica kuur geslikt

De patiënt heeft het gebruik van PPI tenminste 2 weken voor het onderzoekt gestaakt. Tot 1 week voorafgaand aan het onderzoek mag een H2 receptor antagonist worden gebruikt, de laatste week mag uitsluitend een antacidum worden gebruikt.

Huisarts

De huisarts beoordeelt of er een indicatie is voor het aanvragen van een helicobacter ademtest en doet de aanvraag via ZorgDomein. De huisarts instrueert de patiënt duidelijk over de voorbereiding voor de test. Tevens wijst de huisarts de patiënt op de patiëntenfolder.

Patiƫnt

De test wordt afgenomen op het CBSL . Zowel in Hilversum als in Blaricum is de test mogelijk. De patiënt  krijgt een aanvraagformulier mee en maakt zelf telefonisch een afspraak bij het CBSL, telefoonnummer 088-753 1220.

De duur van de test is ongeveer 45 minuten. Er worden twee ademmonsters afgenomen, de eerste als uitgangsituatie en de tweede een half uur na het drinken van een kleine hoeveelheid water met 13C-ureum.

Specialist

De uitslag van de test  wordt na ongeveer twee werkdagen elektronisch aan de huisarts meegedeeld.

Ingeval van een positieve test wordt geadviseerd te behandelen. Een controle test wordt geadviseerd 6 weken na afloop van de behandeling middels een herhaalde ademtest.

Met betrekking tot het behandeladvies in verband met de toenemende resistentievorming heeft het CBSL een advies op haar site staan voor de optimale therapie.

Datum laatste uitgave

13 september 2016

Leden werkgroep

C.P.Timmerman, Arts-microbioloog
A.H.Bollongino, medisch coordinator  MCC Tergooi