Hemangiomen bij kinderen

Algemeen

Hemangiomen (infantiele hemangiomen) komen vaak voor bij kinderen. Meestal is er geen indicatie voor behandeling.

Bij bepaalde locaties, grootte van het hemangioom, snelle groei en mogelijke associatie met syndromen is er een indicatie voor verwijzing naar een centrum met ervaring en expertise. Het is van belang dat de behandeling tijdig begint voor het meest optimale resultaat.

Vanuit Tergooi (afdeling dermatologie en kindergeneeskunde) is er een nauwe samenwerking met de kinderdermatologen van het Wilhelmina Kinderziekenhuis.

Verwijsvoorwaarden

Doorsturen naar polikliniek Kinderdermatologie WKZ

(tel: 088 755 4075)

-Alle periorbitale hemangiomen

-Hemangiomen met voedings/ademhalingsproblemen

-Alle segmentale hemangiomen

-Hemangiomen die zich laag op de rug in de middenlijn bevinden ( ivm mogelijk tethered cord)

Doorsturen naar polikliniek dermatologie Tergooi

-Bij twijfel diagnose

-Hemangiomen op de lip

-Hemangiomen op het gezicht (groot, snel groeiend)

-Ulcererende hemangiomen

-5 of meer hemangiomen

 

Huisarts

Verwijst via ZorgDomein naar het WKZ dermatologie (zie indicaties) of naar Tergooi polikliniek dermatologie en laat patiënt melden dat het gaat om een gezamenlijke afspraak met dr. Verburgh en dr. Lasham in Blaricum.

Wijst ouders op de website www.huidhuis.nl: daar is veel informatie te vinden

Patiƫnt

Belt de polikliniek dermatologie (088 753 1120 > optie Blaricum) en meldt dat het gaat om een gecombineerde afspraak met dr. Verburgh en dr Lasham in Blaricum.

Specialist

Patiënt wordt gezien door Carole Lasham, kinderarts en Catherine Verburgh, dermatoloog samen op de kinderpolikliniek in Blaricum. Eventueel aanvullend onderzoek (echo lever bij 5 of meer hemangiomen). Bij een indicatie en geen contraïndicatie voor behandeling wordt het kind behandeld met atenolol (drank), meestal tot het eind van het eerste levensjaar. Gezamenlijke follow up kinderarts en dermatoloog.

Aanleveren info

Bij voorkeur via ZorgDomein: dermatologie > dermatologische aandoeningen kind of via kindergeneeskunde > overige zorgvragen.

Laatste uitgave

december 2017

Leden werkgroep

Carole Lasham, kinderarts

Catherine Verburgh, dermatoloog

Sylvia Sluis, huisarts

Marianne Pupping, medisch coördinator MCC Gooi en Vechtstreek