Hematurie

Algemeen

Hematurie, zowel microscopisch als macroscopisch, is reden voor nader onderzoek. Deze Werkafspraak richt zich op pijnloze hematurie.

De huisarts kan eerst zelf nader onderzoek doen:

Bse, Hb, MCV, Kreat en urinescreen  en een echo nieren plus blaas.
Daarna volgt verwijzing urologie voor een cystoscopie en evaluatie. 

Verwijsvoorwaarden

Bij toeval ontdekte ( = pijnloze) microscopische hematurie (met name: >3 ery’s per gezichtsveld, 2x).
Pijnloze macroscopische hematurie (> 40 jaar, cave: maligniteit).
PS: microscopische hematurie na trauma of andere oorzaak eerst na 1-2 weken herhalen, indien persisterend -> zie nader onderzoek.

Huisarts

Lab: Urinesediment; Hb, Bse, trombo’s, Kreat, indien cumarines-> INR.
Echo nieren plus blaas.
Verwijsafspraak  urologie >  hematurie.

Pati├źnt

Eerst nader onderzoek Laboratorium en echo.
In overleg met de huisarts Verwijsafspraak poli Urologie.

Specialist

Verwijsafspraak poli Urologie voor evaluatie Hematurie.
Digitaal bericht naar de huisarts.

Aanleveren info

Via ZorgDomein Verwijsafspraak: -> verwijzing Urologie-> hematurie, met vermelding gegevens vooronderzoek (laboratorium en echo) 

Laatste uitgave

November 2013