Hematurie (pijnloze macroscopische hematurie)

Algemeen

Pijnloze macroscopische hematurie is een tumor tot het tegendeel bewezen is. Bij fors bloedverlies of dreigende stolselretentie wordt patiënt opgenomen door de uroloog voor continue blaasspoeling. Deze afspraak betreft altijd spoed.

Verwijscriteria

Pijnloos zichtbaar bloed in de urine.

Huisarts

Neemt telefonisch contact op met de uroloog voor een afspraak op korte termijn via 033-8508701.

Info aan specialist

Verwijst via zorgdomein en vermeldt in brief:

  • Duur en mate van bloedverlies (stolsels)
  • Voorgeschiedenis
  • Medicijngebruik (antistolling)

Info aan patient

Bij het bezoek aan de uroloog volgt direct een cystoscopie en wordt verder onderzoek zoals een CT scan afgesproken. Het kan zijn dat u in het ziekenhuis wordt opgenomen.

Uroloog

  • De uroloog verricht een cystoscopie en doet urine onderzoek.
  • Bespreekt de bevindingen met patiënt.
  • Als er een blaastumor wordt gevonden, wordt de patiënt op de opnamelijst geplaatst. Tevens wordt een CT-scan afgesproken.
  • Bij een andere bevinding wordt hiernaar gehandeld

Brief volgt na het afronden van het onderzoek maar vóór opname. Hierin wordt vermeld wat het verdere beleid is. Indien er een maligniteit wordt gevonden dan wordt de huisarts dezelfde dag op de hoogte gesteld.

Samenstellers

Deze werkafspraak is samengesteld door: dr. A.P.Lont, uroloog (MeanderMC), R. Verkaaik, huisarts, W.Koch, huisarts, D.J.M. Smits-de Vries, huisarts en L.J. Meijer, huisarts (MCCE).
​​​​​​​Opnieuw beoordeeld en vastgesteld, maart 2018.