Heupdysplasie

Algemeen

Bij heupdysplasie (ook wel DHO=dysplastische heupontwikkeling) is sprake van een onderontwikkeling (dysplasie) van het heupgewricht. Het is van belang de diagnose heupdysplasie vroeg te stellen om door behandeling progressie naar ernstiger vormen te voorkomen.
De jeugdarts voert (volgens de richtlijn) op het consultatiebureau een screening op heupdysplasie uit. Onderzoek naar heupdysplasie wordt op indicatie verricht door de huisarts of kinderarts.

De werkafspraak behelst:

 • Verwijzing voor nadere diagnostiek bij kinderen met een verhoogd risico op heupdysplasie
 • Afspraken over het vervolgtraject wanneer afwijkingen gevonden worden
 • Aspraken over informatie uitwisseling tussen de betrokken artsen (huisarts, jeugdarts, kinderarts, radioloog, orthopeed)

Verwijscriteria

Indicaties beeldvormende diagnostiek na de leeftijd van 3 maanden (gecorrigeerd voor prematuriteit):

 • Positieve familieanamnese (1e en 2e graads verwanten) voor heupdysplasie of coxartrose voor het 45e jaar in familie
 • Stuitligging in laatste trimester zwangerschap en/of bij de bevalling
 • Geassocieerde dysmorfieen (torticollis, klompvoet, pes adductus)
 • Lichte abductiebeperking, L/R verschil in abductie, kniehoogteverschil, asymmetrische bilplooi

Directe verwijzing naar de (kinder)orthopeed is geïndiceerd bij (dit kan ook al op de leeftijd van 0-3 maanden):

 • Ernstige abductiebeperking van een of beide heupen,
 • Fors kniehoogte verschil
 • Afwijkend looppatroon (bij oudere kinderen)

Jeugdarts / Huisarts

Verwijst voor beeldvormende diagnostiek:

 • 3-8 maanden echo heupen (wachttijd max 2 weken)
 •  >8 maanden X-bekken

of

Verwijst naar kinderorthopeed als directe verwijzing naar orthopeed geïndiceerd is (wachttijd max. 2 weken)

Vermeldt in (ZorgDomein) brief:

 • Familieanamnese
 • Voorgeschiedenis: stuitligging
 • Medicatie
 • Vraagstelling

Jeugdarts:

 • Geeft verwijsbrief aan ouders mee
 • Informeert huisarts over de verwijzing
 • Stelt ouders op de hoogte dat er informatie-uitwisseling plaatsvindt tussen CB/jeugdarts, huisarts en evt. specialist

Huisarts:

 • Verwijst via ZorgDomein naar (kinder)orthopeed
 • Informeert jeugdarts over de verwijzing

Kinderarts

Voor zuigelingen geboren in stuitligging wordt bij ontslag een afspraak gemaakt voor een echo heupen na de leeftijd van 3 maanden (gecorrigeerd voor prematuriteit).

Traject in het ziekenhuis

Info aan de patiënt:
Radiologie: Bij echo wordt gemeten volgens een uniforme protocollair vastgelegde methode. Indien hierbij een afwijking wordt gevonden of bij een niet conclusieve echo, wordt op indicatie aanvullend een foto gemaakt en wordt verwezen naar de poli orthopedie, waar binnen 2 weken een afspraak volgt. In de uitslag naar de jeugdarts/huisarts staat dit vermeld.

Kindergeneeskunde: indien kinderarts de aanvrager is van de echo volgt aansluitend op de echo een consult op de poli kindergeneeskunde voor de uitslag. Indien afwijkend volgt binnen 2 weken een afspraak op de poli orthopedie.

Specialist

Info aan de huisarts/jeugdarts
Kinderarts: stuurt binnen een week een brief met echo uitslag en beleid naar de huisarts en jeugdarts

Orthopeed: bespreekt behandelplan met ouders en geeft informatiefolder mee
Stuurt binnen een week na 1e polikliniekbezoek een brief met diagnose en behandeladvies naar de huisarts/ jeugdarts

Bronnen en samenstellers

Bron: LESA Dysplastische heupontwikkeling (NHG en AJN 2010), art 7:457 WGBO
Deze werkafspraak is samengesteld door: H. Sonneveld, orthopedisch chirurg (MeanderMC), R. Gruijters, radioloog (MeanderMC), H. van de Vijver, arts M&G, afd Jeugdgezondheidszorg (GGDMN), L. Koch, huisarts, M. Gorter, huisarts, I.C. Tchaoussoglou, huisarts/medisch coördinator (MCCE)

Herzien in 2016 door:
H. Sonneveld, orthopedisch chirurg (MeanderMC), A. Tutein, radioloog (MeanderMC), P. Schram, kinderarts (MeanderMC), G. de Haan, jeugdarts GGDrU, E. Celebi, jeugdarts JGZ Icare, K. Romeijn, huisarts, I.C. Tchaoussoglou, huisarts/medisch coördinator (MCCE)