Hoofdpijn

Algemeen

Er zijn in Nederland verschillende hoofdpijncentra, zie www.hoofdpijncentra.nl. In de provincie Utrecht is Hoofdpijncentrum Meander Medisch Centrum gevestigd. De hoofdpijncentra beogen een goed gestroomlijnd verwijstraject dat ertoe moet bijdragen dat de doorlooptijd verbetert, de efficiency wordt verhoogd en daardoor de kwaliteit van zorg toeneemt.

Verwijscriteria

Alle vormen van hoofdpijn.

Huisarts

Maakt een verwijsbrief via Zorgdomein.
Adviseert de patiënt een te downloaden hoofdpijndagboek bij te houden.

Graag ‘maandkalender’ uit het ‘oude’ Hoofdpijndagboek gebruiken.

Info aan de specialist

Huisarts geeft aan wat het doel is van de verwijzing zoals bijvoorbeeld: patiënt snel retour met advies, beeldvorming of een multidisciplinair behandeltraject.

Info aan de patiƫnt

  • Patiënt ontvangt per post een afspraak binnen 4 werkdagen na verzenden van de brief via Zorgdomein.
  • De afspraak is binnen 4 weken gepland.
  • Krijgt een hoofdpijndagboek en een vragenlijst toegestuurd, eventueel digitaal.

Neuroloog

  • Roept de patiënt op en zorgt ervoor dat, indien gewenst, beeldvormend onderzoek plaatsvindt. De wachttijd is zo kort mogelijk: gestreefd wordt naar < 4 weken.
  • Zorgt dat de patiënt vóór het polibezoek een hoofdpijndagboek, eventuele instructies rondom aanvullende onderzoeken en een vragenlijst m.b.t. klachten, medicatiegebruik en voorgeschiedenis ontvangt.
  • Diagnosticeert het hoofdpijnsyndroom en coördineert de behandeling. Behandeling kan zowel poliklinisch als klinisch zijn, en zowel medicamenteus als multidisciplinair. Bijv. dmv detoxicificatie of psychologische en/of psychiatrische ondersteuning.
  • Bericht de huisarts bij ernstige diagnose binnen 2 dagen telefonisch of anders schriftelijk binnen 2 weken.

Bron

NHG-Standaard Hoofdpijn (M19) juli 2004