Hygiƫne en Infectie Protocollen

Algemeen

Zorgcentra gaan in gesprek met huisartsten in de regio Westelijke Mijnstreek over wat de verwachtingen zijn tegenover de huisartsen. Deze verwachtingen zijn opgenomen in een aantal protocollen Hygiëne & Infectiepreventie Care.

Het betreft de protocollen:

Bron, samenstellers, revisiedatum

Samenstellers: De protocollen zijn opgesteld bij Zuyderland MC, afdeling infectiepreventie Zuyderland MC

Revisiedatum: Let op: de controle (revisie)datum staat op het eerste blad van het document vermeld.