Hyperlipidaemie

Algemeen

In het kader van de RTA CVRM ( Regionale Transmurale Afspraak Cardiovasculair Risicomanagement) regio Gooi is voor de behandeling van hyperlipidaemie de volgende werkafspraak vastgesteld.CVRM is opgenomen in de ketenzorg van de GHO-GO. De volledige RTA CVRM vindt hier

Uitgangspunten bij behandeling in de eerste lijn van hyperlipidaemie:

Bij hoogrisico patiënten ( HVZ -risico groter of gelijk aan 20% in 10 jaar volgens de NHG risicotabel) wordt gestreefd naar een LDL -c < 2,5 mmol/L en bij patiënten met klinisch manifest vaatlijden wordt gestreefd naar een LDL-c < 1,8 mmol/L.

De huisarts kan aan de hand van een statine-potentie tabel beoordelen welke statine nodig is om het LDL-c op deze streefwaarde te krijgen. De individuele respons kan erg wisselen en daarom staat simvastatine nog steeds als eerste keus in het EVS, de gemiddelde LDL-c daling die met 40 mg/dag wordt bereikt is 37%. Bij een erg hoog LDL-c kan gestart worden met atorvastatine 10 mg of 20 mg 

Verwijsvoorwaarden

Overweeg verwijzing naar een internist-vasculair geneeskundige indien:

 • Er een hoog risico op HVZ blijft bestaan, ondanks maximale statine behandeling en er sprake is van het niet halen van de gestelde LDL-c streefwaarde, blijkend uit 2 of meer opeenvolgende metingen.
 • Nuchter gemeten triglyceriden > 11 mmol/L ondanks leefstijlaanpassingen en eventueel medicatie
 • Verdenking op Familiaire Hypercholesterolaemie volgens de FH-criteria  
 • Onacceptabele bijwerkingen van statines
 • HDL < 0,6 mmol/L

 

Huisarts

Verwijst via Zorgdomein onder vermelding van: 

 • Beloop hyperlipidaemie
 • Relevante voorgeschiedenis  
 • Medicatiehistorie en ervaren bijwerkingen hiervan
 • Huidige medicatie
 • Bereikbaarheid voor intercollegiaal overleg: emailadres, telefoonnummer

Consultatie

 • Voor vragen die vermoedelijk in een kort bestek beantwoord kunnen worden en waarbij het niet nodig is dat de internist de patiënt ziet kan gekozen worden voor een telefonische of schriftelijke consultatie ( email) van de kaderhuisarts of internist. 
 • Verwijzing voor een eenmalig advies. De patiënt kan hiervoor verwezen worden via Zorgdomein onder de vermelding                    " Eenmalige consultatie", naar dr Kamphuisen of dr Daemen, internisten van Tergooi.
 • Voor deelnemers aan de CVRM zorggroep van de Gho-Go kan via het KIS op de gebruikelijke manier de kaderhuisarts of de internist geconsulteerd worden.

 

Specialist

Draagt zorg voor optimalisering van de behandeling van dyslipidaemie en verricht zo nodig aanvullende diagnostiek.

Verwijst terug naar de eerste lijn: 

 • Als de streefwaarden bereikt zijn of een zo optimaal mogelijk resultaat bereikt is.
 • De oorzaak van een secundaire hyperlipidaemie behandeld is.
 • Een stabiele situatie is bereikt

NB. Erfelijke dyslipidaemie hoort in principe in de tweede lijn onder controle te blijven

Informatieoverdracht

De huisarts verwijst bij voorkeur via zorgdomein via  Reguliere afspraak interne geneeskunde. Vermeldt hoe hij/zij bereikbaar is voor intercollegiaal overleg.

Consultatie kan telefonisch of via email met de kaderhuisarts of internisten dr Kamphuisen of dr Daemen van Tergooien voor deelnemers van de zorggroep via het KIS.

De specialist schrijft dezelfde dag na het laatste polibezoek een voorlopige ontslagbrief met alle diagnostische en therapeutische bevindingen. Ook vermeldt de internist hoe hij/zij bereikbaar is voor eventuele vragen

Leden Werkgroep

 • Marianne Pupping (medisch coördinator MCC)
 • Joke Lanphen (huisarts)
 • Pieter Willem Kamphuisen (Internis/vasculair geneeskundige)

Laatste uitgave

oktober 2017