Hyperlipidaemie

Algemeen

Op het ogenblik wordt deze werkafspraak herzien naar aanleiding van de NHG richtlijn CVRM 2019 waarin de uitgangspunten voor behandeling in de eerste lijn van hyperlipidaemie worden beschreven. 

Het MCC is in afwachting van een regionale vertaling van de landelijke richtlijn. Tot dan is onderstaande verwijsafspraak uit 2017 nog bruikbaar.

De  veranderingen in de CVRM  richtlijn 2019 zijn oa :

 • De LDL-C-streefwaarde bij patiënten jonger dan zeventig jaar met een doorgemaakte hart- en vaatziekte is gewijzigd naar 1,8 mmol/l.
 • Bij kwetsbare personen ouder dan zeventig jaar zonder hart- en vaatziekten is verlaging van het LDL-C niet aanbevolen.

 

Verwijsvoorwaarden

Overweeg verwijzing naar een internist-vasculair geneeskundige indien:

 • Er een hoog risico op HVZ blijft bestaan, ondanks maximale statine behandeling en er sprake is van het niet halen van de gestelde LDL-c streefwaarde, blijkend uit 2 of meer opeenvolgende metingen.
 • Nuchter gemeten triglyceriden > 11 mmol/L ondanks leefstijlaanpassingen en eventueel medicatie
 • Verdenking op Familiaire Hypercholesterolaemie volgens de FH-criteria  
 • Onacceptabele bijwerkingen van statines
 • HDL < 0,6 mmol/L

 

Huisarts

 De huisarts kan aan de hand van een statine-potentie tabel beoordelen welke statine nodig is om het LDL-c op deze streefwaarde te krijgen. De individuele respons kan erg wisselen, bij simvastatine is de gemiddelde LDL-c daling die met 40 mg/dag wordt bereikt 37%. Bij een erg hoog LDL-c kan gestart worden met atorvastatine 10 mg of 20 mg 

Verwijst via Zorgdomein onder vermelding van: 

 • Beloop hyperlipidaemie
 • Relevante voorgeschiedenis  
 • Medicatiehistorie en ervaren bijwerkingen hiervan
 • Huidige medicatie
 • Bereikbaarheid voor intercollegiaal overleg: emailadres,  telefoonnr.

Consultatie

 • Voor vragen die vermoedelijk in een kort bestek beantwoord kunnen worden en waarbij het niet nodig is dat de internist de patiënt ziet kan gekozen worden voor een telefonische of schriftelijke consultatie ( email) van de kaderhuisarts of internist. 
 • Verwijzing voor een eenmalig advies. De patiënt kan hiervoor verwezen worden via Zorgdomein onder de vermelding                    " Eenmalige consultatie", naar dr Kamphuisen of dr Daemen, internisten van Tergooi.
 • Voor deelnemers aan de CVRM zorggroep van de Gho-Go kan via het KIS op de gebruikelijke manier de kaderhuisarts of de internist geconsulteerd worden.

 

Specialist

Draagt zorg voor optimalisering van de behandeling van dyslipidaemie en verricht zo nodig aanvullende diagnostiek.

Verwijst terug naar de eerste lijn: 

 • Als de streefwaarden bereikt zijn of een zo optimaal mogelijk resultaat bereikt is.
 • De oorzaak van een secundaire hyperlipidaemie behandeld is.
 • Een stabiele situatie is bereikt

NB. Erfelijke dyslipidaemie hoort in principe in de tweede lijn onder controle te blijven

Informatieoverdracht

De huisarts verwijst bij voorkeur via zorgdomein via  Reguliere afspraak interne geneeskunde. Vermeldt hoe hij/zij bereikbaar is voor intercollegiaal overleg.

Consultatie kan telefonisch of via email met de kaderhuisarts of internisten dr Kamphuisen of dr Daemen van Tergooi en voor deelnemers van de zorggroep via het KIS.

De specialist schrijft dezelfde dag na het laatste polibezoek een voorlopige ontslagbrief met alle diagnostische en therapeutische bevindingen. Ook vermeldt de internist hoe hij/zij bereikbaar is voor eventuele vragen

Leden Werkgroep

 • Marianne Pupping (medisch coördinator MCC)
 • Joke Lanphen (huisarts)
 • Pieter Willem Kamphuisen (Internis/vasculair geneeskundige)

Laatste uitgave

Oktober 2017