Incontinentiespreekuur

Algemeen

Het Incontinentiespreekuur voor vrouwen is een spreekuur voor vrouwen met urine-incontinentieklachten (klachten over urineverlies). Binnen twee weken kunnen ze terecht voor een one-stop-visit, waarbij vrouwen na één ziekenhuisbezoek met een diagnose en een behandeladvies naar huis gaan.

Stressincontinentie
Dit is urine-incontinentie bij verhoogde druk (stress) in de buik en komt meestal voor bij vrouwen. Door verslapping van vooral de bekkenbodemspieren verliest men bij inspanning (lachen, hoesten, niezen of persen) enkele druppeltjes urine.

Urge- of aandrangincontinentie
Hierbij heeft men last van sterke, vaak niet te onderdrukken aandrang.

Verwijscriteria

De patiënt kan verwezen worden indien het volgende traject is doorlopen:

 • Er is urineonderzoek gedaan en eventueel medicatie voorgeschreven
 • De patiënt heeft een mictielijst ingevuld. Voor een weergave om te printen klik hier.
 • Er is een verwijzing naar bekkenbodemfysiotherapeut geweest en behandeling heeft niet het gewenst resultaat geboekt
 • Bij twijfel kaderarts consulteren (vóór verwijzing)

Huisarts

 • Patiënt heeft voortraject doorlopen
 • Verwijst via Zorgdomein
 • Ontvangt dezelfde dag na consult via Edifact de uitslag met advies

Patiƫnt

 • Wordt binnen 3 dagen door de poli-assistente gebeld voor het maken van een afspraak die binnen 14 dagen plaatsvindt
 • Ontvangt voorafgaand aan het onderzoek (wordt opgestuurd door de poli-assistente):
  - Materiaal voor urineonderzoek: de urine dient één week voor de afspraak ingeleverd te worden bij bloedafname
  - Vragenlijst: deze dient voorafgaand aan het onderzoek te worden ingevulld
  - Mictielijst: deze dient volgens instructie te worden ingevuld en bijgehouden
  - Folders van de verschillende onderzoeken
 • Wordt opgehaald door de continentieverpleegkundige voor het intakegesprek. Zij neemt de vragenlijsten met de patiënt door en geeft meer informatie over het verdere verloop van het spreekuur
 • Heeft aansluitend een afspraak bij de gynaecoloog voor een inwendig onderzoek en het maken van een echoscopie (echo) om de baarmoeder, de eierstokken en de eileiders te kunnen beoordelen
 • Heeft vervolgens een afspraak bij de uroloog voor 3 onderzoeken:
  - Een cystoscopie (inwendig onderzoek van de plasbuis en de blaas)
  - Een flowmetrie (straalmeting)
  - Een echo residu (echo van de blaas om te zien hoeveel urine achterblijft na uitplassen)
   

Vervolgtraject
Na afloop van de onderzoeken en de gesprekken bespreken de uroloog en de gynaecoloog gezamenlijk hun resultaten. Aan de hand van de uitkomsten van de vragenlijsten, het eigen verhaal van de patiënt en de bevindingen van de verschillende onderzoeken bespreekt de uroloog of de gynaecoloog ’s middags telefonisch het behandelvoorstel met de patiënt. Soms is er echter nog verder onderzoek nodig.

Van tevoren staat niet vast door welk specialisme (Urologie of Gynaecologie) de patiënt verder behandeld wordt. Dit is afhankelijk van het gesprek en de onderzoeken bij respectievelijk de uroloog en de gynaecoloog.

Specialist

 • Poli-assitente: belt binnen 3 dagen de patiënt voor het maken van een afspraak binnen 14 werkdagen en stuurt de benodigde informatie aan de patiënt
 • Incontinentieverpleegkundige: neemt het intakegesprek af en neemt de vragenlijst door en geeft verdere informatie over het verloop van het spreekuur
 • Gynaecoloolg: verricht inwendig onderzoek en maakt een echoscopie van de baarmoeder, eierstokken en eileiders
 • Uroloog: voert 3 onderzoeken uit:
  - Een cystoscopie (inwendig onderzoek van de plasbuis en de blaas)
  - Een flowmetrie (straalmeting)
  - Een echo residu (echo van de blaas om te zien hoeveel urine achterblijft na uitplassen)
 • Gynaecoloog en uroloog: bespreken de bevindingen van de onderzoeken, bekijken de uitkomsten van de vragenlijsten en het verhaal van de patiënt en geven een advies. Dit wordt later op de dag met de patiënt besproken en dezelfde dag ook doorgegeven aan de behandelende huisarts

Stroomdiagram

Bron, samenstellers, revisiedatum

Revisiedatum: juni 2018