Inflammatoire Bowel Disease (IBD)

Algemeen

De diagnostiek en behandeling van IBD vindt in de tweede lijn plaats. Door de MDL artsen in Tergooi is een zorgpad IBD afgesproken volgens welke de patiënten van de huisarts , verdacht voor IBD, worden vervolgd. Met nadruk wordt er op gewezen dat dit niet bedoeld is voor patiënten met Irritable Bowel Syndrome (IBS).

Doel werkafspraak

Om de diagnostiek en behandeling van patiënten met verdenking IBD snel en efficiënt te laten plaatsvinden.

Indicatie voor verwijzing

Patiënten met klachten van diarree en/of obstipatie, bloed, pus en/of slijm bij de ontlasting, buikpijn, opgeblazen gevoel en veranderd defaecatie patroon.
Specifiek voor IBD daarbij is bloed en pus bij de ontlasting, pijnlijke aandrang tot ontlasting, buikpijn, perianale afwijkingen en gewichtsverlies.
Deze laatste groep kan verwezen worden naar het zorgpad IBD.

Huisarts

- Doet oriënterend bloedonderzoek op infectie (CRP) en anemie
- Bepaalt het calprotectine in de ontlasting. Deze test heeft een hoge sensitiviteit voor inflammatie, geen 100% specificiteit voor IBD (kan ook infectieus of ischemisch zijn)
- Verwijst naar het IBD zorgpad als de uitslagen wijzen in de richting van een IBD

Verwijzing

Via ZorgDomein verwijst de huisarts naar de MDL arts. In de verwijzing wordt melding gemaakt van de uitslagen van het aanvullende bloed en faeces onderzoek.

Aanlevercondities

De ontlasting dient zo spoedig mogelijk ingeleverd te worden bij het laboratorium, doch uiterlijk binnen 24 uur.Tot aan moment van transport naar het laboratorium, het urinepotje met fecesmonster bewaren in de koelkast.

Specialist

De MDL arts beoordeelt de patiënt en spreekt zo nodig een coloscopie af. De huisarts wordt hiervan op de hoogte gesteld. Van de bevindingen van de coloscopie stelt de MDL arts de huisarts zo snel mogelijk op de hoogte.

Datum Laatste uitgave

juli 2016

Leden werkgroep

Nol Bollongino (Medisch Coördinator)
Jan van den Brande (MDL arts)
Carina de Volder (Verpleegkundig Specialist i.o.)