Informatiegids Regio

Doel van de afspraak

In deze folder staat kort informatie over de mogelijkheden voor palliatieve zorg in de regio. Link: http://palvooru.nl/wp-content/uploads-palvooru/2015/09/Versie8.pdf

Algemene informatie

Voor wie is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is er voor iedereen die te horen heeft gekregen dat hij of zij niet meer beter wordt. Bij kanker, maar ook andere ongeneeslijke ziektes zoals dementie, COPD of hartfalen. Palliatieve zorg is er voor patiënten én hun naasten.

 

Het Netwerk Palliatieve Zorg

Alle zorgverleners, die palliatieve zorg verlenen, zijn door het Netwerk Palliatieve Zorg voor u gebundeld in deze Regionale Informatiegids.

 

Op http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/haaglanden/Home.aspx

vindt u onder meer informatie over veranderingen die plaats kunnen vinden wanneer u niet meer beter wordt, lotgenotencontact en folders. 

Thuiszorginstellingen die palliatieve zorg verlenen

Allerzorg

06 - 2941 2883

www.allerzorg.nl

 

Buurtzorg

0900 - 690 69 06

www.buurtzorgnederland.com

 

Evita Thuiszorg Den Haag

070 - 314 16 00

www.evitazorg.nl

 

Florence (met een verpleegkundig team voor medisch technisch

handelen)

070 - 413 10 00

www.florence-zorg.nl

 

Haagse Wijk- en Woonzorg (met een verpleegkundig team voor medisch technisch handelen)

070 - 379 50 00

www.hwwzorg.nl

 

PrivaZorg Haaglanden

070 - 385 18 33

www.privazorgdenhaag.nl

 

PrivaZorg Zoetermeer

079 - 820 02 20

www.privazorgzoetermeer.nl

 

Royaal Zorg

070 - 389 81 71

www.royaalzorg.nu

 

Vierstroom (met een verpleegkundig team voor medisch technisch handelen)

088 - 044 48 88

www.vierstroom.nl

 

Stichting Wassenaarse Zorgverlening

070 - 512 32 00

www.swz-zorg.nl

Vrijwilligers terminale thuiszorg

Goed opgeleide vrijwilligers kunnen u en uw mantelzorg thuis helpen als dat nodig is. Zij bieden hulp en aandacht om sterven in de eigen vertrouwde omgeving beter mogelijk te maken. Deze hulp is gratis en kan door uzelf, mantelzorg, huisarts of verpleegkundige worden aangevraagd.

 

Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers

(Den Haag, LeidschendamVoorburg, Rijswijk, Wassenaar)

070 - 754 13 30

www.terminalezorg.nl

 

Vrijwillige Terminale Zorg Zoetermeer

(onderdeel van het Bijna Thuis

Huis Zoetermeer)

079 - 347 89 27

www.hospicezoetermeer.nl

Hospices en palliatieve units

Als het thuis niet meer gaat, of u niet thuis wilt sterven, dan zijn er verschillende mogelijkheden om elders verzorgd en verpleegd te worden. Dit kan in één van de vier hospices of in één van de vier speciale units van woonzorgcentra in de regio Haaglanden. Op deze plekken wordt 24 uurszorg geboden en verblijft u in een eigen kamer. Familie kan dag en nacht aanwezig zijn en in overleg helpen bij de zorgverlening. Vraag gerust om een rondleiding en naar andere, voor u belangrijke informatie.

 

Jacobshospice Den Haag

070 - 308 10 81

www.jacobshospice.nl

 

Hospice Het Vliethuys

070 - 340 13 15

www.hetvliethuys.nl

 

Hospice Wassenaar

070 - 779 61 50

www.hospicewassenaar.nl

 

Bijna Thuis Huis Zoetermeer

079 - 347 89 27

www.hospicezoetermeer.nl

 

Palliatieve afdeling Respect Zorggroep

Hospice Scheveningen

Locatie Bosch en Duin

070 - 306 10 20

www.rzgs.nl

 

Palliatieve afdeling Saffier

Sweelinckplein

Locatie Nolenshaghe

070 - 447 01 00

www.saffier-haaglanden.nl

 

Palliatieve afdeling WoonZorgcentra Haaglanden

Hospice Waterhof

Locatie Waterhof

070 - 756 16 00

www.wzh.nl/waterhof

 

Palliatieve afdeling Stichting Eykenburg

Hospice Claude Monet

Locatie Het Zamen

070 - 750 70 00

www.eykenburg.nl/hospice

Andere organisaties die informatie of activiteiten aanbieden

Informatiepunt Palliatieve Zorg Haaglanden

Het informatiepunt is bedoeld voor iedereen die vragen heeft over zorg en zorgmogelijkheden in de laatste levensfase.

06 - 4445 89 36

info@terminalezorg.nl

 

Helpdesk Palliatieve Zorg Haaglanden- DWO

De helpdesk ondersteunt alle hulpverleners in de regio bij problematische situaties in de palliatieve zorg. De helpdesk bestaat uit

een team van speciaal opgeleide en ervaren deskundigen.

088 - 123 24 50

palliatiefconsult@transmuralezorg.nl

 

 

Inloophuis Haaglanden

Inloophuis Haaglanden biedt een ongedwongen en huiselijke

ontmoetingsplek aan mensen met kanker en hun naasten.

Er wordt een diversiteit aan bijeenkomsten en activiteiten aangeboden zoals yoga, creatieve

workshops en cursussen.

070 - 308 06 54

www.inloophuishaaglanden.nl

Bronvermelding

Palliatieve zorgorganisaties uit uw regio zijn opgenomen in deze Regionale Informatiegids versie 2015. Informatie is aangeleverd door het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden.  

Samengesteld door

‘Palliatieve zorg in de regio’ is een uitgave van Pal voor u/Uitgeverij Zezz in samenwerking met de Regionale Netwerken Palliatieve Zorg

en is tevens verschenen bij magazine Pal voor u.

Meer informatie: www.palvooru.nl

Concept en realisatie: Uitgeverij Zezz, www.uitgeverijzezz.nl

 

Ontwerp: Kyah Romeny, www.romeny.nl

Meer informatie

Deze Regionale Informatiegids is als folder te raadplegen door hier te klikken: Link: http://palvooru.nl/wp-content/uploads-palvooru/2015/09/Versie8.pdf

 

De Regionale informatiegids zal worden herzien in 2017. Contactpersoon voor deze Informatiegids is Ilse Brummelhuis. Ilse.brummelhuis@transmuralezorg.nl