Knieproblemen na een trauma

Algemeen

Direct verwijzen (telefonisch=spoed ) bij sterke verdenking haemartros op basis van een fractuur, volledige bandruptuur (collateraal en/of kruisband), patellaluxatie of bij een slotstand (= waarschijnlijk meniscusruptuur).Overige traumatische knieklachten 1-2 weken controleren. Indien na 1-2 weken toch vermoeden bestaat van een kruisbandletsel, dan patiënt verwijzen naar de ‘kniepoli’. Indien in de loop van 2-6 weken het vermoeden van een duidelijke meniscuslaesie zonder tendens tot herstel blijft bestaan komt patiënt ook in aanmerking voor de ‘kniepoli’.  Indien er sprake is van een acuut sportletsel bij het sporten is verwijzing naar het sportspreekuur ook nog mogelijk.

Verwijsvoorwaarden

Subacute traumatisch knieprobleem, zonder spoedindicatie.
Verdenking kruisbandscheur (subacuut, 1-2 weken).
Aanhoudende klachten verdacht voor meniscusletsel (subacuut, 2-6 weken).

 

Huisarts

Verdenkt patiënt van een mogelijk subacuut kruisband- of meniscusletsel.
Verwijst (via ZorgDomein> Verkorte Toegang Tijd of telefonisch of per fax) naar de poli Orthopaedie voor een afspraak ‘subacuut knietrauma’.
Telefoonnummer patiënt vermelden!
Locatie Hilversum: 088-7531270 of fax 088-7531279
Locatie Blaricum: 088-7531270 of fax 088-7531278
Direct nummer voor huisartsen: 088-7531275

Patiƫnt

Laat zo nodig, in overleg met de polikliniek, tevoren een foto maken.
Indien verwijsbrief, deze meenemen naar de ‘kniepoli’.

Specialist

Ziet, afhankelijk van de vraagstelling, binnen 1 tot maximaal 2 weken de patiënt.
Stuurt digitaal bericht naar de huisarts.

 

Aanleveren info

Verwijsbrief met vraagstelling.
Indien nog geen röntgenfoto is gemaakt, wordt dit geregeld door de polikliniek.

Laatste uitgave

februari 2017

Leden Werkgroep

R.J. Wolvius, orthopeed
J. Galavazi, huisarts Naarden 
M.D.A. Pupping, Medisch Coördinator