Lateralisatie - Geboortecentrum

Algemeen

Sinds 1 juli 2016 is het Geboortecentrum van Zuyderland op locatie Heerlen in bedrijf. Het uitgangspunt is de bundeling van kennis en kunde in een hoogwaardig 'state of art' patiëntgericht centrum. Acute zorg voor de zwangere patiënt is nu geconcentreerd op één locatie, waardoor er een adequaat vangnet is bij eventuele calamiteiten.

Huisarts

Wat betekent deze verschuiving voor u?

Zwangere patiënten kunt u nog steeds voor poliklinische controles verwijzen naar locaties:

  • Sittard-Geleen
  • Brunssum
  • De Eghte in Echt
  • Heerlen

Uitsluitend de klinische geboortezorg (bevalling en klinische postnatale zorg voor moeder en kind) is geconcentreerd in het nieuwe Geboortecentrum op locatie Heerlen.

Voor uitgebreide informatie omtrent Lateralisatie en de voortgang omtrent verschuivingen van zorg in Zuyderland Medisch Centrum met betrekking tot het Geboortecentrum en de optimalisering van geboortezorg, zie nogmaals de ook rondgemailde brief hieromtrent.

Samensteller

Deze brief is opgemaakt door de afdeling Communicatie & Marketing van Zuyderland MC