Lateralisatie - Geriatrie

Algemeen

Deze brief betreft informatie inzake de lateralisatie voor het vakgebied geriatrie met name van belang is voor de huisartsen in OZL. Voor de Westelijke Mijnstreek blijft dus de situatie gelijk. Voor de regio Parkstad wordt de complexe geriatrische patiënt waarbij een opname noodzakelijk is, omgebogen naar Sittard-Geleen.

Gegevens Sittard-Geleen: meldpunt West 06, telefoonnummer: 088 – 459 97 13.