Lateralisatie Medische Microbiologie & Infectiepreventie (MMI)

Algemeen

De laboratoria Medische Microbiologie & Infectiepreventie (MMI) van de beide locaties van Zuyderland gaan fuseren tot één laboratorium.

De voor u relevante aanpassingen zijn samengevat:
- tijdelijke verhuizing laboratoria naar regio Heerlen, echter zonder logistieke consequenties voor u
- enkele wijzigingen in de verslaglegging Medische Microbiologie van tijdelijke aard
- enkele wijzigingen in de materialen, van blijvende aard

Zie voor uitgebreide info de beide lateralisatiebrieven, verstuurd in augustus en oktober 2017.