Lateralisatie oncologie en hematologie

Algemeen

Mede door gesprekken met het Medisch Staf Bureau en signalen van ons, MCC Omnes en HOZL is gebleken dat er een grote behoefte is aan berichtgeving inzake verschuivingen in het zorgaanbod van Zuyderland Medisch Centrum en de gevolgen daarvan voor patiëntenstromen. Zuyderland heeft dit signaal opgepakt en gaat u regelmatig rechtstreeks informeren over de verschuiving van klinische en poliklinische medische oncologie en hematologie naar Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen.