Licht Verstandelijk Beperkten (LVB)

Algemeen

De groep Licht Verstandelijk Beperkten (LVB) blijkt in de huisartsenpraktijk een groep te zijn die door de huidige regelingen regelmatig tussen wal en schip raakt. Er is in 2017 een stuurgroep Integrale Benadering voor mensen met een verstandelijke beperking (projectleiding: Evelyn Croonen ECroonen@koraalgroep.nl)  in het leven geroepen om te kijken of/hoe we op een betere manier samen kunnen werken om ook problemen die zich bij deze populatie voordoen beter op te kunnen pakken. Ook de zorgverzekeraar denkt mee. 

Eerste inzichten/resultaten:
  • Realisatie van een online expertisepunt (www.expertisepuntlvb.nl) en een app (KennisappLVB in Apple app store en Google play). Zie ook bijgevoegd persbericht.
  • Het vergoeden van een IQ test moet beter geregeld worden.
  • De mogelijkheid tot het consulteren van de psychiater van de Koraalgroep (Rens Evers) is een faciliteit, ingekocht door Meditta, waar de huisarts die een patiënt uit de doelgroep behandelt met psychiatrische problematiek gebruik van kan maken.
  • Zuyderland GGz behandelt geen cliënten met een LVB (IQ tot 70). Cliënten die vallen binnen de groep Laag begaafd/moeilijk lerend (IQ 70-80) worden behandeld binnen het zorgprogramma Ouderen en Integrale Zorg (FACT). Voor de zorgprogramma’s Angststoornissen, Stemmingstoornissen en Persoonlijkheidsstoornissen zal de triagist per aanmelding bekijken of de intake/behandeling binnen Zuyderland GGz kan plaatsvinden of dat een andere organisatie meer passend aansluit bij de hulpvraag. Ook na intake kan alsnog een advies/doorverwijzing komen dat een van de ketenpartners de behandeling dan wel begeleiding op zich neemt.
  • CZ kent een faciliteit Zorgadvies die huisartsen kunnen bellen voor ondersteuning bij het verwijzen van de patiënt naar de juiste plek.