Licht Verstandelijk Beperkten (LVB)

Algemeen

De groep Licht Verstandelijk Beperkten (LVB) blijkt in de huisartsenpraktijk een groep te zijn die door de huidige regelingen regelmatig tussen wal en schip raakt. Er is een werkgroep in het leven geroepen eind 2017 om te kijken of/hoe we op een betere manier samen kunnen werken om ook problemen die zich bij deze populatie voordoen beter op te kunnen pakken. Ook de zorgverzekeraar denkt mee. 

Eerste inzichten:
  • De groep Licht Verstandelijk Beperkten (LVB) blijkt in de huisartsenpraktijk een groep te zijn die door de huidige regelingen regelmatig tussen wal en schip raakt. Er is een werkgroep in het leven geroepen eind 2017 om te kijken of/hoe we op een betere manier samen kunnen werken om ook problemen die zich bij deze populatie voordoen beter op te kunnen pakken. Ook de zorgverzekeraar denkt mee. 
  • het vergoeden van een IQ test moet beter geregeld worden.
  • de mogelijkheid van het consulteren van de psychiater van de Koraalgroep is een faciliteit, ingekocht door Meditta, waar de huisarts die een patiënt uit de doelgroep behandelt met psychiatrische problematiek gebruik van kan maken.
  • Zuyderland gaat bekijken of/hoe zij haar behandeltrajecten beter geschikt kan maken voor deze doelgroep.
  • CZ kent een faciliteit Zorgadvies die huisartsen kunnen bellen voor ondersteuning bij het verwijzen van de patiënt naar de juiste plek. 
Concretisering van deze inzichten gebeurt in de loop van 2018.