Logistieke dienst voor CITO materiaal

Algemeen

Logistieke dienst voor de praktijken met CITO materiaal:

Heeft de huisartsenpraktijk CITO materiaal voor Zuyderland laboratorium buiten de reguliere transportboxen ophaaldienst om, stuur dan een mail naar info-laboratoria@zuyderland.nl.

Graag met vermelding van:
* naam praktijk
* adres
* telefoonnummer
* soort materiaal

Binnen Zuyderland wordt de mail meerdere malen per dag gelezenen het materiaal zal dezelfde dag nog bij de huisartsenpraktijk worden opgehaald. Belangrijk is wel dat de huisartsenpraktijk goed bereikbaar is.

Deze regeling geldt voor het Klinisch Chemisch Laboratorium en Pathologie.
Voor Microbiologie dient bij CITO eerst telefonisch contact te zijn met de dienstdoende arts-microbioloog.

’Cito’ bloedprikken in de rode envelop!


Om de uitslag dezelfde dag nog te garanderen moet het CITO materiaal uiterlijk 16.00 uur in Zuyderland zijn.
In praktijk betekent dit dat het materiaal om 15.30 uur opgehaald moet zijn.

Bron, samenstellers, revisiedatum

Samenstellers: Logistieke service CITO bloedprikken op de huisartsenpraktijk.
Revisiedatum: april 2019