Longembolie verdenking

Algemeen

Bij de verwijzing ‘verdenking longembolie’ blijkt vaak een forse vertraging op te treden tussen het eerste contact van de patiënt met de huisarts en de daadwerkelijke verwijzing. Om te komen tot een sneller, beter en veiliger diagnostisch traject is dit protocol afgesproken.

Verwijscriteria

Bij een verdenking longembolie

Huisarts

Bij een ernstige verdenking:

 • Verwijst direct via SEH naar longarts/internist bij een ernstige verdenking als de Well's criteria positief zijn:
  - Trombosebeen: 3 punten
  - Longembolie waarschijnlijker dan alternatieve diagnose: 3 punten
  - Hartfrequentie >100/min: 1,5 punt
  - DVT of LE in voorgeschiedenis: 1,5 punt
  - Hemoptoë: 1 punt
  - Maligniteit (tot 6 maanden na laatste behandeling of tijdens palliatie): 1 punt
  Totaalscore >4
 • Zet geen diagnostiek in

Bij een lichte verdenking:

 • Laat CITO D-dimeren bepalen in Zuyderland Medisch Centrum
 • Ontvangt  een afwijkende uitslag direct (*) van het laboratorium. Huisarts verwijst direct naar dienstdoende longarts en verdere diagnostiek wordt ingezet
 • Zet verder beleid in bij een normatel uitslag (*)

(*) D-dimeren normaalwaarde:
Tm 50 jaar : < 500 µg/L
> 50 jaar : < leeftijd x 10 µg/L

Patiƫnt

 • Krijgt door deze werkwijze sneller duidelijkheid over de eventuele verdere behandeling

Longarts/internist

 • Ziet patiënten met een ernstige verdenking (Well's criteria zijn positief)
 • Ziet patiënten met een verhoogde D-dimeren (*) direct

(*) D-dimeren normaalwaarde:
Tm 50 jaar : < 500 µg/L
> 50 jaar : < leeftijd x 10 µg/L

Stroomdiagram

Bron, samenstellers, revisiedatum

Bron: CBO richtlijnen Diagnostiek, preventie en behandeling van veneuze trombo-embolie en secundaire preventie van arteriële trombose
Samenstellers: internisten R. van Kampen en M. Krekels, R. Vossen (klinisch chemicus) en M. Sijmons (Physician Assistant Zuyderland Trombosedienst) Van Zuyderland MC
Revisiedatum: juli 2019