Mammografie/echo mammae

Algemeen

Huisartsen bellen vaker vaker met de vraag:

  • Waarom kan niet uitsluitend een echo kan plaatsvinden?
  • Waarom kunnen niet beide onderzoeken aansluitend aangevraagd worden?

Verwijscriteria

De afspraak is:

  • De huisarts beperkt zich tot het aanvragen van een mammografie.
  • De radioloog beoordeelt dan op basis van o.a. leeftijd, voorgeschiedenis, vraagstelling en eerdere onderzoeken wat het meest waardevolle en zinvolle onderzoek is. Dit kan dus een mammografie zijn, een echo mammae of beide onderzoeken. Bij diagnostische twijfel zal er altijd gekozen worden voor een combinatie van de onderzoeken.

 

Huisarts

ZorgDomein
In ZorgDomein zal de aanvraag worden aangepast naar “mammografie/echo mammae”.
Op dit moment wordt er ook gebruik gemaakt van een 3D mammografie, waarbij de diagnostische opbrengst nog groter is.

Palpabele afwijking 
Bij een palpabele afwijking blijft de afspraak bestaan dat er een verwijzing naar richting mammapoli/mammacentrum dient plaats te vinden. Een foto en/of echo dient in dit geval ook gecombineerd te worden met een biopsie en een vervolg door de mammachirurg.