Mammografie/echo mammae

Algemeen

Huisartsen bellen vaker vaker met de vraag:

  • Waarom kan niet uitsluitend een echo kan plaatsvinden?
  • Waarom kunnen niet beide onderzoeken aansluitend aangevraagd worden?

Verwijscriteria

De afspraak is:

  • De huisarts hoeft alleen een mammografie aan te vragen.
  • Afhankelijk van de vraagstelling en de klachten bepaalt de radioloog welke beeldvormende technieken van toepassing zijn. Dit kan dus aanvullende diagnostiek zijn in de vorm van echografie en/of mammografie, eventueel aangevuld met de nieuwe beeldvormende technieken zoals 3D-mammogafie danwel contrastversterkende mammografie. 

 

Huisarts

ZorgDomein
Op dit moment wordt er ook gebruik gemaakt van een 3D mammografie, waarbij de diagnostische opbrengst nog groter is.

Palpabele afwijking 
Bij een palpabele afwijking blijft de afspraak bestaan dat er een verwijzing naar het mammacentrum dient plaats te vinden. Een foto en/of echo dient in dit geval ook gecombineerd te worden met een biopsie en een vervolg door de mammachirurg.

Revisiedatum

13 januari 2022